Умови використання/Угода з користувачем

Останнє оновлення: 02 лютого 2024 року

Ця Угода користувача є публічною електронною угодою між Вами (далі за текстом - "Користувач" або "Ви") та KUNA (далі за текстом "Компанія", "KUNA", "Ми" або "Нас").

Прочитайте уважно цю Угоду (далі за текстом - "Умови" або "Угода"), інші наші політики та документи, розміщені на нашому веб-сайті або мобільному додатку, а також нашу Політику конфіденційності, перш ніж користуватися будь-якими нашими послугами, включаючи, але не обмежуючись, веб-сайтом KUNA (https://kuna.io) далі за текстом - "Веб-сайт") і мобільним додатком (далі - "Додаток"). Дані документи (Умови, Політика конфіденційності, інші політики та документи) містять умови, правила та інструкції щодо використання сервісів KUNA.

Будь ласка, залиште Веб-сайт і не користуйтеся іншими нашими Послугами, якщо ви не погоджуєтесь з умовами та правилами, які викладені нижче. Інакше ви берете на себе всі ризики та відповідальність за зберігання та здійснення операцій з Віртуальними активами, незважаючи на наше попередження.

Будь ласка, врахуйте, що, приймаючи дані Умови, ви приймаєте всі умови та правила, а не тільки цей розділ. Створюючи або імпортуючи гаманець, завантажуючи або запускаючи Додаток, відвідуючи наш Веб-сайт або використовуючи будь-які наші Послуги, Ви підтверджуєте згоду з цими Умовами, тому будь ласка, прочитайте їх уважно.

Дефініції

У даній Угоді користувача всі терміни будуть мати таке значення, якщо в тексті не вказано інше:

 • "Афілійована особа" означає будь-яку Особу, а також фізичну особу, юридичну особу (корпорацію, партнерство, фірму, асоціацію, некорпоративну організацію тощо) прямо або опосередковано контролюючу, контрольовану або таку, що знаходиться під загальним контролем такої Особи. Крім того, Афілійована особа є будь-якою фізичною особою, юридичною особою (корпорацією, партнерством, фірмою, асоціацію, некорпоративною організацією тощо), яка має угоду з KUNA або іншого роду правовідносини, або її постачальником послуг або партнером, якщо KUNA прямо вказує цю сторону як Афілійовану особу.
 • "AML Політика" означає правила поведінки, спрямовані на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, розроблені KUNA відповідно до застосовуваного права, які є невід'ємною частиною Умов.
 • "Робочий день" означає будь-який календарний день, крім суботи та неділі або інший день, коли банки та інші кредитні організації не працюють у Литві, Канаді та інших країнах, де зареєстровані банківські та платіжні рахунки на ім'я Афілійованих осіб KUNA.
 • "Зворотній платіж" означає суму платежу, яка підлягає поверненню на рахунок Користувачу, відкритий у фінансовій установі, на вимогу такої фінансової установи внаслідок спірної транзакції.
 • "Конфіденційна інформація" означає всю інформацію, яка не є загальнодоступною, яку Користувач визначає в усній або письмовій формі як конфіденційну або яка, виходячи з обставин її розкриття, повинна вважатися конфіденційною.
 • "Угода" означає запис транзакції Депозиту, Зняття коштів та/або Торгівлі, з або на Обліковий запис Користувача, який технічно виконується KUNA відповідно до запиту Користувача на Депозит/Зняття або Торговим Ордером.
 • "Депозит" означає транзакцію щодо зарахування Коштів на Ваш обліковий запис KUNA.
 • "Збори" означає комісію або інші платежі, що стягуються KUNA за користування Послугами.
 • "Фіатні гроші" означає валюту, що емісується урядом, яка визначена як законний засіб платежу у країні випуску на законодавчому рівні.
 • "Кошти" означає суму Фіатних грошей або Віртуальних активів, які використовуються для здійснення Угод.
 • "KUNA" означає екосистему, що складається з веб-сайтів KUNA (домен яких включає, але не обмежується https://kuna.io), Додаток, клієнти, аплети та інші програми, розроблені для надання Послуг KUNA, а також включає незалежно керовані платформи, веб-сайти, клієнти в рамках екосистеми (наприклад, КUNA.IO,UAB "KUNA PRO", FLEXYPAY INC., KUNA IP та платіжні шлюзи). У разі невідповідності між будь-якими умовами, викладеними в цій Угоді, та умовами, що застосовуються цими платформами, застосуванню підлягають умови цих платформ.
 • "КUNA.IO" означає групу Афілійованих осіб, які надають Послуги, відповідно до їх компетенції та можливостей, а також представлені такими компаніями:
  • "UAB "KUNA PRO", компанія зареєстрована та чинна відповідно до законодавства Республіки Литва, реєстраційний номер компанії 306041195, реєстраційна адреса: Вільнюс, Eišiškių Sodų 18-oji g.11, Республіка Литва.
  • "FLEXYPAY INC.", компанія, зареєстрована та чинна відповідно до законодавства Канади, реєстраційний номер компанії BC1341302, реєстраційна адреса: 398-2416 Main st. Vancouver BC V5T 3E2 Canada.
 • "KUNA IP" означає всі та будь-які авторські права та інші права на інтелектуальну власність щодо всього контенту та інших матеріалів, що містяться на Сайті, будь-яких продуктах та додатках або наданих у зв'язку з наданням Послуг, включаючи, крім іншого, ім'я KUNA, товарний знак, Логотип KUNA та всі дизайни, текст, графіка, зображення, інформація, дані, програмне забезпечення, технології, ноу-хау, звукові та відеофайли, інші файли, а також їх вибірку та розташування.
 • "Послуги KUNA (або Послуги)" означає різноманітні послуги, що надаються Вам через відповідні операційні підприємства KUNA.IO, які засновані на Інтернет та/або блокчейн технологіях та пропонуються через веб-сайти KUNA, мобільні програми та інші форми технологій (включаючи новітні, які стануть доступні внаслідок майбутнього технологічного розвитку ). Послуги KUNA включають, але не обмежуються Послугами, описаними в Розділі 2 Умов та майбутніми послугами, що надаються KUNA.
 • "Закон" означає всі застосовувані закони, постанови, судові рішення, декрети, договори, ордонанси, накази та правила, інтерпретації та заяви про політику будь-якого урядового органу або регульованої чи саморегулюючої організації, органу, агенції чи посадової особи, у кожному окремому випадку, у яким вони застосовуються до KUNA, Користувача, їх відповідних операцій у юрисдикції чинності такого законодавства.
 • "Ордер" означає пропозицію Користувача про Депозит/Зняття та/або Торговельну транзакцію, з або на Обліковий запис Користувача, які технічно виконані KUNA.
 • "Сторони" означає KUNA та Користувача.
 • "Особа" означає фізичну або юридичну особу (партнерство, обмежене партнерство, корпорацію, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, некорпоративну організацію або асоціацію, траст або об'єднане підприємство, державний орган або його підрозділ), їх представників, правонаступників або законних представників.
 • "Політика конфіденційності" означає правила збирання особистої інформації, її зберігання та використання, розроблені Компанією відповідно до застосовуваного права, які є невід'ємною частиною цих Умов.
 • "Термін" означає термін, протягом якого діє Угода. Термін починається з моменту прийняття Вами цієї Угоди відповідно до процедури, визначеної в преамбулі цієї Угоди, і продовжується доти, доки ви маєте право використовувати Послуги KUNA, з урахуванням будь-якого дострокового розірвання відповідно до цієї Угоди.
 • "Обмін" означає операцію обміну Віртуальних активів або їх еквівалента у Фіатних грошах одного виду, що належать Облікового запису одного Користувача, на Віртуальні активи або їх еквівалент у Фіатних грошах іншого виду, що належить Облікового запису іншого Користувача, на умовах та умови, встановлені такими сторонами та які виконуються виключно на Сайті. У жодному разі Обмін не може вважатися або тлумачитися як маржинальна угода.
 • "Користувач(и)" (також "Ви", "Ваш") означає Особу, яка відповідає вимогам, викладеним у Розділі 3 і правомірно користується Послугами, що надаються Компанією.
 • "Обліковий запис Користувача" (також "Обліковий запис") означає набір захищених сторінок, створених в результаті реєстрації Користувача, за допомогою яких Користувач має можливість здійснювати транзакції та вести облік своєї активності на Веб-сайті (Додатку).
 • "Віртуальний Актив (ВА або Віртуальна Валюта)" означає децентралізований одноранговий цифровий актив або цифрову валюту, яка не є законним засобом платежу, не є видом цінних паперів, електронних грошей або грошей, у розумінні застосовного законодавства і може бути переданий, обміняний або використаний для платежів та з метою його подальшого конвертування.
 • "Веб-сайт" або"Сайт" означає набір інформації, текстів, графічних та елементів дизайну, зображень, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також набір програмного забезпечення, яке дозволяє отримати доступ до такої інформації за адресою https://kuna.io та на суб-доменних веб-сайтах, що належать KUNA.
 • "Зняття" означає будь-яку операцію по зняттю Коштів з Облікового запису Користувача.

1. Статус умов використання та їх прийняття

 • 1.1. Ці Умови застосовуються до всіх без винятку Послуг, інформації, текстів та інших продуктів, що пропонуються Компанією.
  • UAB "KUNA PRO" - якщо ви є резидентом будь-якої прийнятної юрисдикції, крім Канади;
  • "FLEXYPAY INC." - якщо ви є резидентом Канади.
 • 1.2. Ці Умови є юридично зобов'язуючою угодою між вами та Компанією.
 • 1.3. Заходячи на Веб-сайт, реєструючи Обліковий запис на Веб-сайті або натискаючи "Продовжити" під час реєстрації, ви погоджуєтесь дотримуватися цих Умов та підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли та прийняли всі положення цих Умов, а також положення нашої Політики конфіденційності та інших юридичних документів, загальнодоступних на Веб-сайті.
 • 1.4. Ви не маєте права використовувати Веб-сайт, Послуги та створювати Обліковий запис, якщо ви не прочитали, не зрозуміли та не прийняли всіх положень цих Умов.
 • 1.5. Компанія може змінити, видалити або додати окремі положення Умов та залишає за собою право робити це на свій розсуд. Усі нові та/або переглянуті положення Умов набувають чинності негайно та застосовуються до використання Веб-сайту, Облікового запису та Послуг з цієї дати. Будь ласка, регулярно перевіряйте ці Умови, щоб бути в курсі всіх поточних положень цих Умов.
 • 1.6. Компанія може повідомити вас про суттєві зміни цих Умов. Засобами оповіщення можуть бути публікація повідомлення на Веб-сайті або надсилання вам електронного листа (при необхідності).
 • 1.7. Ви можете ознайомитись з останньою версією Умов використання. Якщо ви продовжуєте користуватися Послугами після того, як Компанія вносить зміни до Умов, ви прямо підтверджуєте свою згоду з новими та/або зміненими Умовами.
 • 1.8. Ці Умови, включаючи нашу Політику конфіденційності та Політику AML, будь-які та всі повідомлення, повідомлення, політики, попередження та відмови від відповідальності є повною угодою між Вами та Компанією.
 • 1.9. У разі виникнення будь-яких протиріч між версією цих Умов англійською мовою та будь-яким їх перекладом, версія англійською мовою матиме переважну силу.

2. Послуги

 • 2.1. KUNA в основному є глобальною онлайн-платформою для торгівлі Віртуальними активами та надає Користувачам торгову платформу, технічні та інші послуги, пов'язані з Віртуальними активами. Як описано далі, Користувачі повинні зареєструвати Обліковий запис в KUNA і внести Віртуальні активи або Фіатні гроші на свій обліковий запис до початку торгівлі. Користувачі можуть, з урахуванням обмежень, викладених у цих Умовах, подати заявку на виведення віртуальних активів або фіатних грошей.
 • 2.2. Хоча KUNA зобов'язується підтримувати точність інформації, що надається за допомогою Послуг KUNA, KUNA не може і не гарантує її точність, застосовність, надійність, цілісність, результативність чи доречність, а також не несе відповідальності за будь-які збитки чи збитки, які можуть бути спричинені безпосередньо чи опосередковано. при використанні вами цієї інформації. Інформація про послуги KUNA може змінюватися без попереднього повідомлення, і основною метою надання такої інформації є допомога Користувачам у прийнятті самостійних рішень. KUNA не дає будь-яких інвестиційних або консультаційних порад і не несе відповідальності за використання або інтерпретацію інформації на KUNA або будь-якому іншому засобі зв'язку. Всі користувачі послуг KUNA повинні розуміти ризики, пов'язані з торгівлею Віртуальними активами, виявляти обачність, а також вести торгівлю відповідально в межах своїх можливостей.
 • 2.3. Після завершення процедури реєстрації та підтвердження вашої особи вашого Облікового запису, ви зможете використовувати різні Послуги, перелічені нижче.
 • 2.4. Компанія надає такі послуги:
  • UAB "KUNA Pro" є провайдером діяльності оператора обміну віртуальної валюти та оператора депонування віртуальної валюти; і
  • FlexyPay Inc. є власником ліцензії MSB та надає послуги з обміну та переведення віртуальної валюти:
   • послуги з обміну віртуальної валюти включають: обмін віртуальної валюти на кошти, коштів на віртуальну валюту, чи віртуальної валюти на віртуальну валюту іншого типу;
   • послуги з переказу віртуальної валюти включають: переказ віртуальної валюти на запит Користувача, отримання віртуальної валюти для подальшого переказу бенефіціару.
 • 2.5. Послуга оператора депонування віртуальної валюти: надаючи послугу оператора депозиту віртуальної валюти (далі "Послуга надання гаманця" або "Гаманець"), Компанія надає вам цифровий захищений кастодіальний гаманець для Віртуальних активів, призначений для зберігання та передачі одиниць Віртуальних активів. Послуга надання гаманця забезпечує інтеграцію між різними провайдерами та блокчейном, дозволяючи користувачам виконувати широкий спектр дій з Віртуальними активами. Гаманець дозволяє користуватися послугами оплати: поповненням та виведенням у фіатних грошах. Усі способи оплати доступні на https://kuna.io/fees. На запит Користувача Компанія може додати нові способи поповнення та виведення коштів, а також нову валюту Фіатних грошей та Віртуальних активів.

  У разі надання некастодіального Гаманця Компанія не має жодного доступу до активів або ключів Користувача, не бере участі в перекладах та не має на них впливу.

  При створенні некастодіального Гаманця Вам буде присвоєно закритий ключ. Вам буде запропоновано завантажити або зберегти сховище ключів - закритий ключ, зашифрований паролем. Ви будете нести відповідальність за збереження конфіденційності вашого закритого ключа або сховища ключів, а також нестимете повну відповідальність за будь-які дії, що відбуваються під вашим Обліковим записом. Ви погоджуєтеся негайно повідомляти нас про будь-яке несанкціоноване використання Вашого пароля, облікового запису або будь-яке інше порушення безпеки. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки чи збитки, що виникли внаслідок недотримання вами цих вимог. При створенні Гаманця настійно рекомендується вживати запобіжних заходів, щоб уникнути втрати доступу та/або контролю над Вашим Гаманцем. Запропоновані заходи включають, але не обмежуються таким:

  1. створення складного пароля, який Ви не використовуєте для отримання доступу до інших веб-сайтів або онлайн-сервісів;
  2. використання функції резервного копіювання, що надається гаманцем, або захист вашого закритого ключа та використання мнемонічної (резервної) фрази на зовнішньому жорсткому диску, що рекомендується робити всім користувачам, навіть якщо вони використовують функцію резервного копіювання;
  3. підтримка безпеки Вашого Гаманця шляхом захисту закритого ключа та мнемічної (резервної) фрази, пов'язаної з Вашим гаманцем, наприклад, шляхом обмеження доступу до вашого комп'ютера та вашого гаманця; і
  4. негайне повідомлення Нас, якщо ви виявили або підозрюєте будь-які порушення безпеки, пов'язані з Вашим гаманцем.
  5. використання двоетапної аутентифікації (також відомої як двофакторна аутентифікація або 2FA). Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що кожному користувачеві рекомендується використовувати двофакторну аутентифікацію для доступу до Послуг.

  Депонування та зняття коштів здійснюється відповідно до Розділу 5 Умов.

  Обмін та угоди з Віртуальними активами здійснюються відповідно до Розділу 6 Умов.

  Компанія може в будь-який час і на свій розсуд обмежити доступ до Веб-сайту, Облікового запису та/або конкретної послуги або всіх послуг в цілому і залишає за собою право зробити це на свій розсуд.

  Компанія пропонує Послуги тільки щодо віртуальних активів, що підтримуються KUNA. Будь ласка, регулярно перевіряйте веб-сайт, щоб знати, які віртуальні активи підтримуються. Ви не повинні намагатися використовувати свій Обліковий запис для внесення віртуальних активів, які KUNA не підтримує.

  У наданні Послуг може виникнути затримка через різні обставини, включаючи, крім іншого, технічні труднощі, розумні сумніви щодо характеру або джерела коштів, депонованих у KUNA, проведення перевірок AML/KYC, як зазначено в AML Політиці, тощо.

3. Критерії прийнятності користувача і поведінка користувача

 • 3.1. Щоб отримати доступ до Послуг, ви повинні зареєструвати Обліковий запис на Веб-сайті, пройшовши реєстрацію на Веб-сайті, та пройти процедуру відповідності, надавши всю необхідну інформацію.
 • 3.2. Послуги та використання Веб-сайту доступні для осіб, які заявляють та гарантують, що:
  • їм виповнилося 18 років або вони досягли віку, що дозволяє укладати договори відповідно до застосовного законодавства;
  • у них є правова можливість укласти юридично зобов'язуючий договір та використовувати Веб-сайт, та їм не заборонено використовувати Послуги відповідно до застосовного законодавства або будь-яких інших законів, які можуть застосовуватися;
  • вони раніше не були обмежені у використанні Послуг або їм не заборонено користуватися ними;
  • вони не мають Облікового запису на момент реєстрації;
  • використання ними Послуг не порушуватиме жодних законів і положень, що застосовуються до них, включаючи, крім іншого, положення про боротьбу з відмиванням грошей, корупцією та фінансуванням тероризму;
  • вони проживають у країнах та на територіях, що підтримуються Нами, і не є громадянином та/або резидентом будь-якої країни, де ми не надаємо Послуги (додаткову інформацію див. у Розділі 7 AML Політики);
  • вони не здійснюють діяльність, зазначену у Додатку №1 до цих Умов;
  • вони не надсилатимуть Віртуальні активи або отримуватимуть їх від будь-якої фізичної, юридичної особи або країни, щодо яких уряд Канади або Сполучених Штатів Америки або Європейський Союз наклали санкції, включаючи, крім іншого, ті, що перераховані за адресою: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng;
  • вони не будуть видавати себе за будь-яку фізичну чи юридичну особу або використовувати не свої документи чи інформацію на Веб-сайті у їх взаємодії з нами;
  • вони використовують свої власні Кошти при користуванні послугами KUNA;
  • вони не будуть спілкуватися з нашими співробітниками або підрядниками у наклепницьких, шкідливих, ненависницьких, залякуючих, загрозливих, расово чи етнічно образливих чи інших неприйнятних формах;
  • вони не будуть переводити, реконструювати, декомпілювати, дизасемблювати, змінювати або створювати похідні роботи на основі Веб-сайту (Додатка) повністю або частково;
  • вони не обходитимуть, не відключатимуть, не порушуватимуть або іншим чином не втручатимуться в будь-яку функцію, пов'язану з безпекою Веб-сайту (Додатка); і
  • вони не будуть використовувати свій Обліковий запис у комерційних цілях шляхом субліцензування будь-яких прав, наданих Умовами, або будь-яким чином ділитися перевагами свого Облікового запису з іншими.
 • 3.3. Якщо Ви користуєтеся Нашими Послугами від імені юридичної особи, ви також заявляєте та гарантуєте, що:
  • юридична особа заснована належним чином та діє відповідно до чинного законодавства юрисдикції її заснування;
  • ви належним чином уповноважені такою юридичною особою діяти від її імені;
  • ви повністю розкриваєте імена та адреси всіх бенефіціарних власників бізнесу, організації та рахунків, які мають бенефіціарне володіння або контрольний пакет (або інший аналогічний бенефіціарний пакет) у розмірі 20% або більше;
  • none of the beneficial owners of the organization are an individual, entity, organization, government or country upon which the Government of Canada or the United States of America, or European Union has imposed sanctions, including but not limited to those listed under the legislation and related regulations referenced online at https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng.

  You can only use our Services if permitted under the laws of your jurisdiction. Please make sure that these Terms are in compliance with all laws, rules, and regulations that apply to You. By using Services, You represent and warrant that You meet all eligibility requirements that we outline in these Terms.

 • 3.4. Користувачі також погоджуються з тим, що вони несуть відповідальність за свою поведінку під час використання Веб-сайту та Послуг та за будь-які наслідки їхніх дій. Користувачі погоджуються використовувати Веб-сайт та Послуги тільки в законних, належних цілях та відповідно до цих Умов та будь-яких застосовних законів або правил. Як приклад, а не як обмеження, Користувачі не мають права і не можуть дозволяти будь-якій третій стороні:
  • відправляти, завантажувати, розповсюджувати або пропонувати зробити те саме стосовно будь-якого незаконного, наклепницького, образливого, образливого, шахрайського, непристойного або іншого небажаного контенту;
  • розповсюджувати віруси, черв'яки, дефекти, трояни, пошкоджені файли або будь-які інші об'єкти руйнівного характеру;
  • завантажувати, публікувати, передавати або іншим чином робити доступним через Веб-сайт (Додаток) будь-який контент, який порушує будь-який патент, товарний знак, авторське право, комерційну таємницю або інші права власності будь-якої сторони, якщо ви не є власником таких прав або не маєте дозволу власника розміщувати такий контент;
  • використовувати Веб-сайт та Послуги для порушення законних прав (таких як право на недоторканність приватного життя та публічність) інших осіб або надсилати через Веб-сайт (Додаток) будь-який контент, який є несанкціонованою або небажаною рекламою, небажаною або масовою розсилкою електронною поштою;
  • вести будь-який незаконний бізнес та діяльність, перелічені у Додатку № 1 до цих Умов;
  • змінювати, адаптувати або реконструювати будь-яку частину Веб-сайту (Додатки) або будь-яке програмне забезпечення, яке використовується для надання Послуг Компанії;
  • видаляти будь-які повідомлення про авторські права, товарні знаки або інші права власності, що містяться на Веб-сайті (Додатку) або будь-який контент, розміщений на ньому;
  • розповсюджувати через Веб-сайт (Додаток) будь-який контент, який містить будь-яку інформацію, пов'язану з ненавистю або насильством, або містить будь-які інші матеріали, продукти або послуги, які порушують або заохочують поведінку, що порушує будь-які кримінальні закони, будь-які інші застосовні закони або будь-які права третіх осіб;
  • використовувати будь-які роботи, павуки або інші пристрої для збору інформації про Користувачів з будь-якою несанкціонованою метою;
  • використовувати Веб-сайт (Додаток) або Послуги способами, які не зазначені в цих Умовах.
 • 3.5. Ви можете мати лише один обліковий запис на веб-сайті. Ви не повинні створювати більше одного Облікового запису на Веб-сайті, якщо це не дозволяється Компанією.
 • 3.6. Ви не маєте права створювати Обліковий запис на Веб-сайті, якщо Ваш Обліковий запис раніше був припинений Компанією.
 • 3.7. Послуги недоступні для Користувачів, які здійснюють діяльність, зазначену в Додатку №1.
 • 3.8. Ми можемо відмовити певним людям у доступі або використанні Послуг.

4. Реєстраційні вимоги. Обліковий запис користувача

 • 4.1. Усі Користувачі повинні подати заявку на створення Облікового запису перед використанням Послуг, за винятком тих Послуг, які надаються без створення Облікового запису. Компанія може на свій розсуд відмовити у створенні для вас облікового запису. Ви погоджуєтесь надати повну та точну інформацію при реєстрації Облікового запису та погоджуєтеся своєчасно оновлювати будь-яку інформацію, яку Ви надаєте Компанії, для забезпечення цілісності та точності інформації. Одночасно може бути зареєстрований лише один Користувач, але кожен окремий Користувач (включаючи будь-якого Користувача, який є бізнесом або юридичною особою), може мати лише один основний обліковий запис у будь-який момент часу. Деякі Користувачі (зокрема Користувачі, які є підприємствами та іншими юридичними особами) можуть відкрити один або кілька Облікових записів за згодою Компанії. Для певних Послуг вам може знадобитися створити спеціальний обліковий запис, незалежний від вашого Облікового запису, на підставі положень цих Умов. Щоб зареєструвати Обліковий запис на юридичну особу, Користувачеві необхідно звернутися до нашої Служби підтримки клієнтів електронною поштою [email protected]. Служба підтримки зв'яжеться з Користувачем протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання запиту. Зверніть увагу, що відносини між юридичними особами та Компанією регулюються окремим договором та цими Умовами. Положення, які не прописані в окремій угоді, але викладені в цих Умовах та не суперечать такій Угоді, регулюються цими Умовами.
 • 4.2. Щоб отримати доступ до Послуг, що надаються на Веб-сайті, вам необхідно буде надати певну інформацію (ваше справжнє ім'я, адресу електронної пошти та пароль), документи, прийняти ці Умови, Політику конфіденційності та інші політики або сповіщення та пройти процедуру верифікації. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте AML Політику.
 • 4.3. Реєструючи Обліковий запис на Веб-сайті, Ви гарантуєте, що вся надана вами інформація є точною, дійсною, актуальною та повною. Компанія може в будь-який час запросити у Вас додаткові документи та інформацію та/або оновлені документи та/або інформацію та документи, представлені раніше, та залишає за собою право зробити це на свій розсуд. Недотримання цих вимог може призвести до тимчасового або постійного припинення надання Послуг та/або припинення дії Облікового запису.
 • 4.4. Ви не повинні створювати Обліковий запис від імені іншої фізичної чи юридичної особи, якщо ви не уповноважені на здійснення такої процедури згідно із законом.
 • 4.5. Ваша реєстрація облікового запису в Компанії буде вважатися вашою згодою надати необхідну особисту інформацію для перевірки особи (додаткову інформацію див. у нашій AML Політиці). Ми будемо збирати, використовувати та ділитися такою інформацією відповідно до нашої Політики конфіденційності. Крім надання такої інформації, ви погоджуєтеся дозволити нам вести облік цієї інформації протягом періоду, протягом якого ваш обліковий запис активний, і протягом п'яти (5) років після закриття вашого облікового запису відповідно до світових галузевих стандартів зберігання даних.
 • 4.6. Ви також дозволяєте Нам проводити необхідні перевірки безпосередньо або через третю сторону, щоб підтвердити Вашу особистість або захистити Вас та/або Нас від фінансових злочинів, таких як шахрайство. Інформація, яка потрібна нам для підтвердження Вашої особи, може включати, крім іншого, Ваше ім'я, адресу електронної пошти, контактну інформацію, номер телефону, ім'я користувача, посвідчення особи державного зразка, дату народження та іншу інформацію, зібрану під час реєстрації Облікового запису. Надаючи потрібну інформацію, Ви підтверджуєте її достовірність та точність.
 • 4.7. Після реєстрації необхідно переконатися у достовірності інформації, її повноті та своєчасному оновленні при зміні. У разі виникнення будь-якої помилки, неточності, оновлення або зміни в інформації або документах, які Ви надали раніше, Ви повинні негайно повідомити про це Компанію. Якщо є будь-які підстави вважати, що будь-яка надана Вами інформація є невірною, помилковою, застарілою або неповною, Компанія залишає за собою право надіслати Вам повідомлення з вимогою виправлення, безпосередньо видалити відповідну інформацію та, залежно від обставин, припинити надання всіх або частини Послуг Компанії, які Ми надаємо Вам. Якщо Ми не зможемо зв'язатися з Вами за наданою Вами контактною інформацією, Ви будете нести повну відповідальність за будь-які збитки або витрати, які зазнала Компанія під час використання Вами Послуг Компанії. Цим ви підтверджуєте та погоджуєтесь з тим, що Ваші облікові записи в інших продуктах KUNA (включаючи, але не обмежуючись: KUNA Pay, money.kuna.io тощо) можуть створюватися автоматично. Ви зобов'язані оновлювати всю інформацію у разі будь-яких змін.
 • 4.8. Ви несете одноосібну відповідальність за утримання свого Облікового запису у безпеці. Не повідомляйте свій логін, пароль, ключі або інші дані доступу іншим особам.
 • 4.9. Ви повинні негайно повідомити Компанію, як тільки Вам стане відомо про будь-яке порушення безпеки або несанкціоноване використання Вашого Облікового запису. У такому разі негайно зв'яжіться з Нами за адресою [email protected] . Ви дозволяєте Нам діяти відповідно до інструкцій, отриманих з Вашого Облікового запису, включаючи, крім іншого, купівлю, продаж, обмін, зняття та передачу Віртуальних активів. Ви погоджуєтесь з тим, що стосовно будь-яких інструкцій, отриманих від особи, яка використовує Ваш обліковий запис (або отримує доступ до вашого Облікового запису), Ми маємо право припускати, що цією особою є Ви; фізична чи юридична особа, чия ім'я та особиста інформація пов'язані з Обліковим записом.
 • 4.10. Компанія залишає за собою право призупинити дію вашого Облікового запису без повідомлення або пояснення причин у разі будь-якого порушення цих Умов.
 • 4.11. Компанія може застосувати пеню у розмірі 1 % від суми залишку на рахунку/транзакції за кожен день непроходження верифікації/ненадання запитуваної інформації, якщо протягом 7 (семи) робочих днів від дня такого запиту Компанією Користувач не проходить належну верифікацію, або призупинити дію Облікового запису Користувача за відсутність верифікації користувача.

5. Депозити/Зняття

 • 5.1. Депозити та зняття коштів здійснюються на підставі Ордерів, розміщених Користувачами відповідно до наведених нижче правил.
 • 5.2. Перед використанням Послуг ви повинні внести одиниці Віртуальних активів на свій Обліковий запис, дотримуючись інструкцій щодо внесення депозиту на сторінці свого Облікового запису. Будь ласка, уважно ознайомтесь з інструкціями щодо внесення Депозиту.
 • 5.3. Ви можете вивести одиниці Віртуальних активів у будь-який час на свій власний розсуд з урахуванням лімітів транзакцій по Обліковому запису, а також тимчасових або постійних обмежень, накладених під час внутрішнього розслідування або відповідно до закону (наприклад, судового рішення).
 • 5.4. Ви можете зняти свої одиниці віртуальних активів у будь-якій кількості, за умови, що одиниць віртуальних активів достатньо для покриття застосовних комісій.
 • 5.5. Кожен Висновок Віртуальних активів обкладається комісією за майнінг, що стягується відповідною мережею блокчейнів. При надсиланні вашої трансакції в блокчейн ми намагатимемося зберегти баланс між розумною комісією та швидкістю обробки, однак ми залишаємо за собою право визначати точну суму комісії за майнінг, яка буде встановлена на наш власний розсуд.
 • 5.6. Компанія не несе відповідальності за переведення ваших одиниць віртуальних активів на інші гаманці. Ви несете одноосібну відповідальність за точність інформації, необхідної для здійснення Виведення коштів (тобто адрес, тегів та будь-яких інших необхідних облікових даних). Компанія настійно рекомендує вам завжди перевіряти ще раз точність інформації, що надається для цілей Виведення коштів.
 • 5.7. Ви завжди повинні пам'ятати, що транзакції блокчейна необоротні, і тому, як тільки деталі транзакції будуть надіслані через Сервіси, ми не зможемо допомогти вам скасувати або іншим чином змінити вашу транзакцію.
 • 5.8. Ми дбаємо про свою репутацію та безпеку Користувача. Відповідно до політики Компанії ми робимо все можливе, щоб захистити Компанію та Користувачів від ризиків відмивання грошей/фінансування тероризму та інших незаконних дій. Щоб залишатися в безпеці, нам необхідно перевіряти вхідні та вихідні транзакції кожного Користувача. Для цього ми залучаємо нашого надійного партнера як просунутого дослідника блокчейна, який забезпечує ризик-орієнтований аналіз кожної вхідної та вихідної транзакції. Під час перевірки активи залишаються заблокованими на технічному рахунку до отримання детального звіту та позитивного результату перевірки кожної транзакції. Після отримання позитивного результату перевірки, транзакцію буде виконано. У зв'язку із деякими комплаєнс причинами (наприклад, високий ризик пов'язаний із Віртуальними активами, що надходять, будь-які звязки з “міксерами” чи “тумблерами” та/або заборонені платформи і т.д.), Віртуальні активи не будуть зараховані на рахунок Користувача/виведені.
 • 5.9. Компанія не контролює будь-який блокчейн і не може виконувати будь-які запити на скасування або модифікацію. Перш ніж ініціювати транзакцію, ви повинні переконатися, що у вашому гаманці достатньо коштів для транзакцій. Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що Ми не несемо відповідальності за будь-які невдалі транзакції через недостатність коштів, пов'язаних з вашим обліковим записом Гаманця.

6. Зворотні платежі

 • 6.1. Користувачі нестимуть відповідальність за будь-які зворотні платежі. Кожне відкликання платежу є боргом перед Нами, який підлягає негайній сплаті. Ви залишатиметеся відповідальними перед Нами за будь-які зворотні платежі та будь-які пов’язані з цим збитки навіть після припинення дії цих Умов.
 • 6.2. У разі виникнення Зворотного платежу, будь то під час або після припинення дії цих Умов, Ми маємо право негайно відшкодувати повну суму Зворотного платежу та будь-які інші Збитки, завдані Нам у зв'язку з цим Зворотним платежем, шляхом:
  • утримання з будь-якого зарахування (депозиту) на Акаунт;
  • списання з балансу Аккаунту;
  • списання будь-яких додаткових коштів, наданих Нам для будь-яких цілей;
  • виставлення Вам рахунку на відповідну суму;
  • та/або будь-якими іншими розумними засобами.
 • 6.3. У разі суперечки ми не зобов’язані оскаржувати дійсність будь-якого зворотного платежу. Рішення є остаточним і обов’язковим щодо будь-якого зворотного платежу. Якщо ми оскаржуємо дійсність будь-якого зворотного платежу, Ви несете відповідальність за Збитки, які можуть виникнути у зв’язку з цим відкликаним платежем.
 • 6.3.1. Користувач визнає та погоджується, що будь-які збитки Компанії, збитки, включаючи, але не обмежуючись: штрафи, пеню, матеріальні збитки, пов’язані з причиною невиконання Користувачем цих Умов або будь-якої іншої політики Компанії, а також будь-які та всі відповідні Збори та комісії (що стягуються Kuna або стороннім постачальником, включаючи, але не обмежуючись, комісіями платіжних провайдерів, банків, комісіями блокчейн мережі тощо) для обробки такого зворотного платежу будуть негайно вираховані, як зазначено в пункті 6.2. вище та не підлягають відшкодуванню.
 • 6.4. У випадку, якщо балансу на Аккаунті Користувача недостатньо для покриття всіх передбачених збитків, збитків та/або штрафів, Компанія має право автоматично зняти суму з будь-якої майбутньої транзакції Користувача (платіж інкасо).
 • 6.5. KUNA має право вирахувати відповідну суму в будь-якій валюті в еквіваленті на власний розсуд KUNA.

7. Обмін і конвертації

 • 7.1. Обмін та конвертація проводяться лише на підставі Ордерів, розміщених Користувачами відповідно до наведених нижче правил.
 • 7.2. Розміщення Ордера – це пропозиція Користувача будь-якому іншому Користувачеві здійснити обмін на умовах, зазначених у відповідному Ордері. Істотними умовами Обміну, зазначеними в Ордері є:
  • найменування Коштів, запропонованих до обміну;
  • ціль Ордера;
  • обмежений обсяг коштів, що пропонуються до обміну;
  • обмінний курс.
 • 7.3. Для забезпечення виконання зобов'язань за розміщеними Ордерами Користувач повинен мати на своєму Акаунті Кошти у розмірі не менше повної суми всіх розміщених ним Ордерів. Ордер реєструється лише після перевірки наявності необхідного обсягу Кошти для повного забезпечення зобов'язань Користувача за відповідними Ордерами. З метою здійснення обміну Користувач уповноважує KUNA взяти на себе тимчасовий контроль над Коштами, якими Користувач розпоряджається в Обміні.
 • 7.4. Оформляючи Ордер, Користувач дає свою згоду на те, що у разі виконання Ордера відбудеться автоматичне списання Коштів з Облікового запису Користувача, а також автоматичне нарахування Коштів на Рахунок Користувача вважаються наданням Послуги за запитом Користувача.
 • 7.5. Ордери можуть бути виконані повністю та частково. У разі часткового виконання Ордер автоматично розміщується на суму, що становить різницю між сумою первісного Ордера та сумою виконаного Ордеру.
 • 7.6. Обмін вважається завершеним, коли інший Користувач розміщує зустрічний Ордер з обмінним курсом, за яким може бути здійснений Обмін відповідно до цієї Угоди. У разі виконання Ордеру KUNA здійснює автоматичний взаємозалік Коштів між Обліковими записами Користувачів відповідно до виконаних Ордерів.
 • 7.7. Користувач може скасувати Ордер, ініційований через Сайт, лише в тому випадку, якщо таке скасування відбудеться до того, як його Ордер буде зіставлений з Ордером від іншого Користувача. Після того, як Ваш Ордер був зіставлений з Ордером від іншого Користувача, Користувач не може змінити, відкликати або скасувати дозвіл для KUNA на виконання такого Ордера.
 • 7.8. Усі дії, пов'язані з розміщенням Ордера, його виконанням або відкликанням, відображаються в Обліковому записі Користувача.
 • 7.9. Курс Ордеру. Кожен розміщений Ордер створює різноманітні ринкові обмінні курси. Користувач визнає та погоджується з тим, що інформація про курси, вказана через Веб-сайт (Додаток), може відрізнятися від чинних курсів, вказаних з інших джерел за межами Веб-сайту (Додатки).
 • 7.10. Волатильність ринку. Зокрема, у періоди наявності на ринку великих обсягів, неліквідності, швидкого руху або волатильності будь-якого Віртуального активу фактичний ринковий курс, за яким виконується транзакція ринкового Ордеру, може відрізнятись від переважаючого курсу, зазначеного через KUNA під час торгової транзакції. Користувач розуміє, що KUNA не несе відповідальності за будь-які такі коливання курсів.
 • 7.11. Інформація про обмінні курси, разміщена через Веб-сайт (Додаток), не повинна розглядатися як інвестиційна або фінансова консультація або згадуватися як така і не може використовуватися як основа інвестиційної стратегії, правової позиції в суді і жодна інформація про курси не може бути гарантовано бути безпомилковою, не мати неточностей, спотворень тощо.
 • 7.12. У разі здійснення/спроби здійснення транзакції без розміщення відповідного Ордеру на/або поза Сайтом (Додатку) Компанія має право негайно припинити дію Облікового запису Користувача, заблокувати кошти такого Облікового запису, а також припинити доступ Користувача до Сервісів.

8. Інші послуги

 • 8.1. На додаток до вищезгаданого Компанія може надавати деякі послуги, які не вимагають від Користувачів проходження реєстрації (не зареєстровані користувачі).
 • 8.2. Зокрема, реєстрація не потрібна для:
  • відвідування Веб-сайту Компанії;
  • відстеження курсів Віртуальних активів на Веб-сайті компанії;
  • вивчення документів Компанії (Угода користувача, Політика конфіденційності, Політика AML/KYC та інші політики, повідомлення та/або угоди);
  • відстеження діяльності Компанії через Telegram, Twitter, Facebook, YouTube тощо;
  • комунікування з Компанією;
  • деяких інших послуг.
 • 8.3. Компанія може припинити надання послуг для незареєстрованих користувачів, зазначених у пункті 8.2. цих Умов, у будь-який час на власний розсуд Компанії.
 • 8.4. Незважаючи на положення цього Розділу, будь-які політики, умови та правила Компанії повинні застосовуватись до незареєстрованих користувачів.

9. Припинення та обмеження відносин

 • 9.1. Ви можете припинити використання Нашого Веб-сайту та Послуг та, відповідно, розірвати цю Користувацьку угоду та анулювати Ваш Обліковий запис (далі – Припинення відносин) у будь-який час. Будь ласка, зв'яжіться з Нами за адресою [email protected] , щоб дізнатися більше про це. При цьому, в окремих випадках, які, зокрема, можуть бути пов’язані із необхідністю надання інформації, виконання запитів третіх осіб (наприклад, регуляторні органи, правоохоронні органи, суди тощо) – у виконанні Вашого запиту на Припинення відносин може бути відмовлено, або ж строк такого виконання може бути відтерміновано.
 • 9.2. Ми залишаємо за собою право, за власною ініціативою, призупинити, обмежити окремі та/або всі операції та/або транзакції, заблокувати Ваш Обліковий запис (Обмеження відносин), а також Припинити відносини (розірвати Користувацьку угоду та анулювати Ваш Обліковий запис) у будь-який час, із зазначенням причин або без нього, з повідомленням або без нього.
 • 9.3. Зокрема, але не обмежуючись, Ми можемо Обмежити відносини та/або Припинити відносини у таких випадках:
  • Ви не користуєтесь нашими послугами (відсутні будь-які операції з Коштами за Вашим Обліковим записом) протягом 12 (дванадцяти) місяців поспіль;
  • Ви не пройшли верифікацію та/або уточнення/оновлення даних та інформації щодо Вас;
  • Ви не надали інформацію та/або документи за нашим запитом;
  • Ви порушили будь-які умови Користувацької угоди;
  • Подальша співпраця з Вами може завдати фінансових та/або репутаційних збитків KUNA;
  • У випадках, визначених законодавством щодо фінансового моніторингу;
  • У випадках надання Вами недостовірної інформації;
  • У випадку виникнення у KUNA підозри або виявлення ознак здійснення незаконної діяльності/операції тощо;
  • Відсутність у KUNA технічної можливості обслуговувати Обліковий запис;
  • Інші випадки, передбачені Користувацькою угодою, законодавством, або визначені KUNA.
 • KUNA самостійно визначає критерії та здійснює оцінку настання та/або ймовірності настання тих чи інших обставин та випадків для Обмеження та/або Припинення відносин. KUNA не зобов’язана повідомляти Вас про обставини та факти прийнятого рішення про Обмеження та/або Припинення відносин.
 • 9.4. KUNA може повідомити Вас про Обмеження та/або Припинення відносин. У такому випадку, повідомлення буде містити необхідну інформацію, яка стосуватиметься Ваших подальших дій, зокрема й тих, які необхідно буде здійснити для виведення Коштів з Вашого Облікового запису (за наявності).
 • В будь-якому випадку, Ваші Кошти будуть обліковуватися KUNA до запитання. При цьому, за адміністрування Вашого Облікового запису в умовах Обмеження та/або Припинення відносин, KUNA буде щомісячно стягувати з Ваших Коштів збір у розмірі, що не перевищує 10 USDT або еквівалент цієї суми в інших Коштах на дату списання (за обмінним курсом визначеним KUNA), але не більше залишку Коштів на балансі Вашого Облікового запису.
 • В окремих випадках, повернення Ваших коштів може бути обумовлено необхідністю вчинення дій з Вашої сторони (надання документів, інформації, проходження верифікації тощо).
 • 9.5. Будь-які дії, вжиті KUNA відповідно до цього Розділу, продовжуються доти, поки KUNA на свій розумний і одноосібний розсуд вважає їх здійснення необхідним або бажаним.
 • 9.6. У разі Припинення відносин, Обліковий запис користувача та його особисті дані, необхідні для дотримання стандартів зберігання даних, будуть надійно зберігатися відповідно до Політики конфіденційності та AML Політики.
 • 9.7. У разі Обмеження та/або Припинення відносин (включаючи, але не обмежуючись використанням Сервісів особами із Заборонених юрисдикцій (докладніше див. Розділ 7 AML Політики), або в рамках розслідування шахрайських операцій та боротьби з відмиванням грошей, а також за підозрою у здійсненні незаконної діяльності, KUNA має право накласти штраф на суму всього залишку Коштів, що знаходяться на балансі Облікового запису Користувача.
 • 9.8. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, яких Ви можете зазнати внаслідок Обмеження та/або Припинення відносин.
 • 9.9. Обмеження та/або Припинення відносин не припиняє дії цієї Угоди. Без обмеження загального характеру вищевикладеного будь-яке положення цих Умов, що стосується обмеження нашої відповідальності, ваших зобов'язань щодо відшкодування збитків та врегулювання спорів (включаючи юрисдикцію та вибір права), залишається обов'язковим.

10. Збори

 • 10.1. Веб-сайт (Додаток) працює на основі автоматичного стягування Зборів за Послуги, та Компанія не виставляє жодних рахунків. Тим не менш, Ми залишаємо за собою право зробити це в майбутньому, і в такому разі будь-які застосовні Збори відображатимуться до того, як Ви скористаєтеся будь-якою Послугою, до якої застосовується Збір. Застосовні збори за будь-яку транзакцію будуть відображатися для Вас перед виконанням цієї транзакції.
 • 10.2. Компанія може змінити структуру Зборів у будь-який час (включаючи додавання нових Зборів за нові Послуги) та залишає за собою право робити це на свій розсуд. Компанія повідомить Вас про будь-які зміни у структурі Зборів. Повідомлення може здійснюватися шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сайті або шляхом електронної розсилки (у разі потреби).
 • 10.3. Збори сплачуються Віртуальним активом, який відповідає відповідній Послузі.
 • 10.4. Збори стягуються на момент завершення кожної транзакції.

11. Контент

 • 11.1. Компанія може створювати та відображати контент ("Контент") на Веб-сайті, який включає, крім іншого, інформацію, тексти, зображення, відео та аудіофайли. Контент надається лише з метою загального ознайомлення та надається за умов "як є і в міру доступності". Веб-сайт та Контент на ньому можуть бути змінені, оновлені, модифіковані або видалені в будь-який час, без попереднього повідомлення, за одноосібним та необмеженим розсудом KUNA. Ми не несемо відповідальності за будь-яку інформацію, надану нашими співробітниками, директорами або Афілійованими особами, або будь-яким іншим джерелом інформації, незалежно від її точності. Будь-яка дія, вжита Користувачем, є його рішенням, і Користувачі звільняють KUNA, її посадових осіб, директорів, співробітників, Афілійованих осіб (і її відповідних посадових осіб, директорів та співробітників) та не покладають на них будь-якої відповідальності за будь-який результат, який може статися. внаслідок використання Користувачем такого Контенту.
 • 11.2. Контент не є будь-якою формою інвестиційної ради, фінансової ради, ради з торгівлі або будь-якої іншої ради, якщо спеціально не зазначено інше, і не повинен тлумачитися як такий. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії, що випливають із її Контенту.
 • 11.3. Користувач погоджується з тим, що Веб-сайт та його Контент не будуть використовуватись у будь-яких позовах, розглядах, позовах, діях, скаргах регулюючих органів чи будь-яких змагальних процесах проти KUNA та її директорів, посадових осіб та співробітників.

12. Права інтелектуальної власності

 • 12.1. Усі компоненти, Контент Сайту та Сайт в цілому належать Компанії та охороняються законодавством у сфері захисту інтелектуальної власності. Всі права захищені. Компанія не претендує на володіння правами інтелектуальної власності, що належать третім особам.
 • 12.2. Користувач визнає та погоджується з тим, що весь контент та матеріали, доступні на Сайті (Додатку), захищені, включаючи, крім іншого, авторські права, товарні знаки, патенти, комерційну таємницю та ноу-хау. Відтворення, копіювання або розповсюдження з комерційною метою будь-яких матеріалів або елементів Сайту (Додатка) без письмового дозволу суворо заборонено.
 • 12.3. За винятком випадків, спеціально передбачених KUNA, Користувач зобов'язується не вчиняти дій, що порушують права інтелектуальної власності KUNA, у тому числі, але не обмежуючись: продажем, імпортом, експортом, ліцензуванням, здаванням в оренду, зміною, розповсюдженням, копіюванням, відтворенням, передачею, оприлюдненням, демонстрацією, публічним виконанням, публікацією, адаптацією, редагуванням або створенням похідних робіт із матеріалів, елементів дизайну або контенту Сайту (Додатка). Використання контенту, матеріалів та інших об'єктів інтелектуальної власності Сайту (Додатка) в будь-яких цілях, прямо не зазначених у цій Угоді, суворо заборонено.

13. Посилання на веб-сайти третіх осіб

 • 13.1. Веб-сайт (Програма) може містити посилання на сторонні веб-сайти або служби, які не належать Компанії та не контролюються нею.
 • 13.2. За жодних обставин опис або посилання на продукт або послугу третьої сторони (включаючи, крім іншого, надання опису або посилання через гіперпосилання) не може бути витлумачено як схвалення або просування таких продуктів або послуг третьої сторони. Ми зберігаємо за собою виключно право додавати, змінювати або скасовувати доступність будь-якої Сторонньої служби.
 • 13.3. Компанія не контролює та не несе відповідальності за зміст, політику конфіденційності або дії будь-яких сторонніх веб-сайтів або служб. Компанія не несе відповідальності, прямо чи опосередковано, за будь-які збитки чи збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням чи довірою до будь-якого такого контенту, товарів чи послуг, доступних на або через будь-які такі веб-сайти чи Сервіси. Користувачі несуть повну відповідальність за всі дії або бездіяльність будь-якої третьої сторони, яка має доступ до Гаманця Користувача.
 • 13.4. Для отримання додаткової інформації ознайомтесь із публічними політиками цих компаній.

14. Конфіденційність/Персональні дані

 • 14.1. Компанія не розкриватиме Конфіденційну інформацію, отриману у зв'язку з Послугами, що надаються, без попередньої письмової згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених у пункті 14.4 нижче.
 • 14.2. Інформація не вважається конфіденційною, і Компанія не несе жодних зобов'язань щодо такої інформації, якщо вона відповідає хоча б одній із таких умов:
  • вона була відома до моменту надання послуги;
  • законно було отримано третіми особами поза контекстом надання Послуг;
  • публічно розкрито Користувачем;
  • дозволено для поширення у зв'язку з отриманим письмовим дозволом Користувача.
 • 14.3. Особиста інформація, яку ви надаєте Компанії, включаючи інформацію, надану відповідно до нашої KYC, AML Політики, та будь-яка інформація про використання Веб-сайту, яку Компанія отримує, збирається, зберігається, розповсюджується та захищається відповідно до нашої Політики конфіденційності. Будь ласка, ознайомтесь із цим документом.
 • 14.4. Компанія може бути зобов'язана розкрити вашу особисту інформацію правоохоронним органам, органам захисту даних, фінансовим регуляторам, постачальникам фінансових послуг, державним органам та посадовим особам, а також іншим уповноваженим особам, відповідно до правил описаних у Політиці конфіденційності.

15. Обмеження відповідальності. Відмова від гарантій

 • 15.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цими Умовами Компанія та Ви несете відповідальність відповідно до цих Умов та застосовного законодавства, якщо інше не передбачено цими Умовами.
 • 15.2. Веб-сайт, Контент та Послуги надаються без будь-яких гарантій, умов або запевнень щодо їх точності, якості та придатності для конкретної мети чи потреби. Компанія не гарантує, що Веб-сайт та Сервіси є безпомилковими, надійними або будуть працювати без збоїв. Веб-сайт, Контент та Послуги надаються вам на умовах "ЯК Є".
 • 15.4. Користувач розуміє і погоджується з тим, що ми не контролюємо і не зобов'язані робити будь-які дії щодо:
  • збої, помилки або затримки в обробці Віртуальних активів, з якими можна зіткнутися при використанні Послуг;
  • ризик збою обладнання, програмного забезпечення та інтернет-з'єднання;
  • ризик впровадження або виявлення шкідливого програмного коду у програмному забезпеченні, що лежить в основі Компанії;
  • ризик того, що треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до інформації, що зберігається у вашому гаманці, включаючи, крім іншого, адресу вашого гаманця, закритий ключ і мнемонічну (резервну) фразу; і
  • ризик невідомих вразливостей чи непередбачених змін у Мережі.

  Ви звільняєте нас від будь-якої відповідальності, пов'язаної з будь-якими втратами, збитками або претензіями, що виникають у результаті:

  • помилок Користувача, таких як забуті паролі, неправильно побудовані транзакції або друкарські помилки в адресах віртуальних активів;
  • збоїв сервера чи втрати даних;
  • несанкціонованого доступу до програми Компанії;
  • помилок чи інші збоїв у програмному забезпеченні Компанії; і
  • будь-яких несанкціонованих дій третіх осіб, зокрема, використання вірусів, фішингу, перебору або інших засобів атаки на Компанію.
  Ми не робимо жодних заяв щодо будь-якого Контенту третіх осіб, який міститься в наших Сервісах або доступний через них. Будь-які інші умови, гарантії або запевнення, пов'язані з таким контентом, регулюються виключно між вами та такими організаціями та/або окремими особами.
 • 15.5. Компанія не несе відповідальності за використання або неможливість використання Сайту (Додатка) та Послуг.
 • itemText14-6
  • точності, повноти або змісту веб-сайту;
  • точності, повноти або змісту будь-яких веб-сайтів, пов'язаних (через гіперпосилання, банерну рекламу або іншим чином) з Веб-сайтом;
  • Послуг, знайдених на Веб-сайті або будь-яких веб-сайтах, пов'язаних (через гіперпосилання, банерну рекламу або іншим чином) з цим Веб-сайтом;
  • тілесних ушкоджень або матеріальних збитків будь-якого характеру;
  • поведінки третіх осіб будь-якого характеру;
  • будь-якого несанкціонованого доступу або використання серверів Компанії та/або будь-якого контенту, особистої інформації, інформації блокчейна або іншої інформації та даних, що зберігаються на них;
  • будь-якого переривання або припинення надання Послуг на Веб-сайті або на будь-яких веб-сайтах, пов'язаних (через гіперпосилання, банерну рекламу або іншим чином) з цим Сайтом;
  • будь-яких вірусів, хробаків, багів, троянів тощо, які можуть бути передані на цей сайт або з нього або на будь-які веб-сайти, пов'язані (за допомогою гіперпосилань, рекламних банерів або іншим чином) із цим Веб-сайтом;
  • будь-яких збитків або збитків будь-якого роду, завданих внаслідок використання вами Веб-сайту або Послуг, знайдених на Веб-сайті, незалежно від того, чи вони засновані на гарантії, контракті, цивільному правопорушенні або будь-якому іншому правовому чи справедливому припущенні, та незалежно від того , чи була повідомлена компанія. можливості таких збитків;
  • втрати доступу та/або несанкціонованого доступу до вашого Облікового запису;
  • будь-яких помилок або збоїв, викликаних або іншим чином пов'язаних з будь-якими гаманцями, які використовуються для введення та виведення віртуальних активів;
  • збоїв, поломок та відмов протоколів блокчейну;
  • зміни підходів до регулювання чи юридичних дій, вжитих щодо технології блокчейну та Віртуального активу;
  • оподаткування та/або зміни у податковій системі щодо Віртуальних активів;
  • досягнень у галузі криптографії, будь-яких технологічних досягнень, які можуть становити ризики для протоколів блокчейну;
  • несприятливих коливань віртуальних активів;
  • помилок у наданні Послуг;
  • інших ризиків, пов'язаних із придбанням, зберіганням Віртуальних активів, а також використанням Веб-сайту та Послуг.
 • 15.7. Компанія не несе відповідальності за будь-які події, які можуть включати, крім іншого, цивільні, кримінальні та адміністративні справ, які можуть бути порушені внаслідок використання вами блокчейну та Віртуальних активів, якщо таке використання заборонено або іншим чином обмежене у вашій країні.
 • 15.8. Компанія, її посадові особи, директори, співробітники та агенти не надають інвестиційних, фінансових, торгових, юридичних або будь-яких інших консультацій.
 • 15.9. Користувач несе відповідальність за визначення партнерів (B2B) як законних та надійних. Перед використанням будь-якого Сервісу кожен Користувач повинен пройти процедуру KYC зі своїми партнерами.

16. Компенсація

  16.1. У тій мірі, в якій це дозволено застосовним законодавством, ви погоджуєтеся захищати, відшкодовувати збитки та захищати Сторони компанії, афілійованих осіб, підрядників, ліцензіарів та їх відповідних директорів, посадових осіб, співробітників та агентів від будь-яких та всіх претензій, збитків, зобов'язань, . , зобов'язань, витрат або боргу та витрат (включаючи, крім іншого, гонорари адвокатів, штрафи або пені, що накладаються будь-яким регулюючим органом), що виникають у результаті:

  • використання Вами Послуг та отримання доступу до них;
  • будь-яких відгуків або матеріалів, які ви надаєте нам щодо Компанії;
  • порушення вами будь-якого стану цих Умов; або
  • порушення вами будь-якого закону, правила, постанови чи прав будь-якої третьої сторони.

17. Переуступка

17.1. Користувачі погоджуються з тим, що Ми можемо переуступати будь-які Наші права та/або передавати, укладати субпідряд або делегувати будь-які Наші зобов'язання відповідно до цих Умов. Ваша згода з цими Умовами є особистою для Вас, і Ви не можете передавати або переуступати її будь-якій третій стороні.

18. Форс-мажор

18.1. Компанія не несе відповідальності за будь-які затримки, збої в роботі або перерви в обслуговуванні, які прямо або опосередковано викликані будь-якою причиною або умовою, що знаходиться поза розумним контролем Компанії, включаючи, крім іншого: будь-яку затримку або збій через будь-яку непередбачену обставину, акта цивільної або військової влади, терористичного акту, цивільних заворушень, війни, воєнного стану, страйку або іншого трудового конфлікту, пожежі, перерви у наданні телекомунікаційних або інтернет-послуг або послуг мережевого провайдера, збою обладнання та/або програмного забезпечення, інших катастроф чи будь-якого іншої події, яка знаходиться поза нашим розумним контролем і не впливає на дійсність і застосовність будь-яких положень, що залишилися.

19. Оголошення

19.1. Компанія може час від часу публікувати офіційні оголошення, новини, повідомлення, вимоги, запити і т.д. («Оголошення») на Веб-сайті та/або направляти їх на електронну пошту Користувача. Користувачі зобов'язуються регулярно та оперативно звертатися до цих матеріалів. Компанія не буде нести відповідальність або відповідальність, або надавати компенсацію будь-якого виду, якщо користувачі зазнають особистих збитків, що виникли внаслідок незнання або недбалості щодо таких оголошень. У випадку направлення Оголошення на електронну пошту Користувача, Оголошення вважається належним чином доставленим Користувачу в момент його відправки KUNA на електронну пошту Користувача, яка використовувалася при реєєстрації Облікового запису.

20. Застосовуване законодавство і розв'язання спорів

 • 20.1. Ця Користувацька Угода регулюється, тлумачиться та застосовується відповідно до законодавства Литви та має тлумачитися у всіх відносинах як договір, укладений відповідно до законодавства Литви.
 • 20.2. У разі виникнення розбіжностей з питань, передбачених цією Угодою, Сторони вживають усіх можливих заходів для їх вирішення шляхом переговорів.
 • 20.3. Якщо Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів, будь-який спір, що випливає з цієї Угоди користувача або пов'язаний з нею, передається та остаточно вирішується відповідно до законодавства Литви, за винятком принципу вибору права.
 • 20.4. Це рішення є остаточним та обов'язковим для обох Сторін і може бути використане або представлене для виконання у будь-якому суді відповідної юрисдикції; заява про виконавчий лист може бути подана до такого компетентного суду, якщо це необхідно.
 • 20.5. Цей пункт 20. не застосовується до резидентів Канади.

20(а). Застосовуване законодавство і розв'язання спорів для резидентів Канади

 • 20(а).1. Ця Користувацька Угода по відношенню до резидентів Канади регулюється, тлумачиться та застосовується відповідно до законів провінції Британська Колумбія та чинного законодавства Канади, без застосування будь-яких принципів колізійного права, які можуть передбачати застосування права іншої юрисдикції.
 • 20(а).2. У разі виникнення розбіжностей з питань, передбачених цією Угодою, Сторони вживатимуть усіх можливих заходів для їх вирішення шляхом переговорів.
 • 20(а).3. Якщо Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів, будь-який спір, що виникає з цієї Угоди користувача або пов'язаний з нею, вирішується в арбітражі. Органом, який призначає арбітри, є ICDR Canada відповідно до Правил органу призначення арбітрів.
 • 20(а).4. Цей пункт 20(а). застосовується лише для резидентів Канади.

21. Зміна угоди

21.1. KUNA має право в односторонньому порядку змінювати цю Угоду. Зміни набирають чинності негайно з моменту публікації нової версії Угоди користувача на Сайті. Якщо Користувач не приймає нову редакцію Угоди, він повинен припинити використання Сайту.

22. Заключні положення

 • 22.1. Ці Умови залишаються чинними доти, доки вони не будуть розірвані вами або Компанією. Компанія може припинити дію цих Умов у будь-який час на свій розсуд без пояснення причин такого рішення.
 • 22.2. Якщо будь-які питання не врегульовані цими Умовами, вони регулюються відповідно до застосовного законодавства.
 • 22.3. Ці Умови є юридично зобов'язуючою угодою і разом з іншими їх невід'ємними частинами становлять повну згоду між Вами та Компанією.
 • 22.4. Якщо веб-сайт доступний кількома мовами, англійська версія Умов має юридичну силу.
 • 22.5. Усі положення цих Умов, які застосовуються до Веб-сайту, застосовуються до інших засобів надання Послуг, включаючи Додаток, якщо спеціально не зазначено інше.
 • 22.6. Якщо у вас є будь-які коментарі, запитання чи скарги, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою [email protected].

Додаток 1

До угоди користувача KUNA

Будь-якому Користувачеві може бути відмовлено у наданні Послуг на наш розсуд у разі виникнення підозр у тому, що діяльність, що здійснюється Користувачем, спрямована на відмивання грошей, фінансування тероризму та будь-яку незаконну діяльність, та/або якщо вона будь-яким чином небажана та недоречна для нас.

У випадку виявлення підозрілих транзакцій з Облікового запису Користувача, доступ до Облікового запису Користувача може бути обмежений, а Кошти Користувача можуть бути заблоковані для проведення перевірки на строк від 24 годин до 180 робочих днів. Максимальний термін продиктований можливими обмеженнями та заборонами, які можуть бути застосовані до нас з боку третіх осіб, включаючи банки, платіжні системи, які можуть заморозити або заблокувати Кошти Користувачів на строк до 180 днів або будь-який інший відповідний термін, і KUNA не зможе вплинути на рішення цих третіх осіб. Термін, передбачений цим пунктом, може бути продовжений на розсуд Компанії, якщо цього вимагають інтереси Компанії, слідства, на вимогу правоохоронних органів, будь-яких третіх осіб з будь-яких інших причин.

Компанія залишає за собою право в будь-який час контролювати, переглядати, зберігати та/або розкривати будь-яку інформацію, якщо це необхідно для виконання будь-якого закону, постанови, програм санкцій, судового процесу або урядового запиту. Компанія залишає за собою право анулювати та/або призупинити дію Облікового запису та/або заблокувати транзакції або заморозити кошти негайно та без попереднього повідомлення, якщо Компанія на свій розсуд визначить, що Обліковий запис пов'язаний із Забороненою діяльністю (Незаконний бізнес, Несумлінна діяльність, Порушення інтелектуальної власності).

1. Незаконний бізнес

Послуги недоступні для Користувачів, які здійснюють діяльність, пов'язану з купівлею-продажем, обміном, іншими угодами, пов'язаними з передачею права власності, володінням, користуванням, розпорядженням наступними групами товарів або послуг:

 • алкогольні напої;
 • сигарети та тютюнові вироби;
 • наркотичні речовини та прекурсори;
 • порнографічні матеріали або предмети, дитяча порнографія, послуги проституції;
 • ліки, фармакологічні продукти, ліки;
 • вкрадені, незаконно одержані товари;
 • предмети, що становлять небезпеку для життя та здоров'я;
 • неіснуючі товари;
 • людські органи та останки, а також органи та останки тварин;
 • спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації;
 • будь-яке електронне, механічне та комп'ютерне обладнання, заборонене або обмежене в обігу чи використанні;
 • державні нагороди; особисті документи;
 • предмети історії та мистецтва, що становлять культурні цінності країни, в якій знаходиться споживач;
 • вогнепальна, холодна, травматична зброя, електрошокери, а також боєприпаси та приладдя до них;
 • спеціальні засоби активного захисту, які використовуються правоохоронними органами;
 • дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, відсутні у виробі;
 • підроблена валюта та валютні цінності;
 • рідкісні та заборонені на продаж тварини, в т.ч. тварини, занесені до СІТЕС (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення);
 • будь-які інші товари та послуги, заборонені чинним законодавством.
Користувачам також забороняється продавати товари або послуги без відповідного дозволу або ліцензії, що потребує наявності відповідного дозволу та/або ліцензії хоча б у однієї із сторін угоди.

2. Несумлінна діяльність

Послуги недоступні для користувачів, які:

 • передають або завантажують на Веб-сайт (Додаток) будь-які матеріали, що містять віруси або будь-які інші шкідливі або шкідливі програми або інші процедури комп'ютерного програмування, які можуть пошкодити, заподіяти шкоду, таємно перехопити або експропріювати будь-яку систему, дані чи іншу особисту інформацію;
 • здійснюють дії, що покладають необґрунтоване або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Компанії або завдають шкоди, перехоплюють або експропріюють будь-яку систему, дані чи інформацію; намагатися отримати несанкціонований доступ до облікових записів інших користувачів, комп'ютерних систем або мереж, підключених до Веб-сайту (Додатку), шляхом підбору паролів або будь-якими іншими способами;
 • використовують інформацію облікового запису іншої сторони для доступу або використання Веб-сайту (Програми) та Послуг;
 • передають доступ до Облікового запису або права на Обліковий запис третій особі у всіх випадках, крім як через закон або з явного дозволу Компанії;
 • здійснюють будь-яку діяльність, яка створює витрати, витрати, збитки або покладає відповідальність на Компанію або призводить до того, що Компанія втрачає (цілком або частково) послуги своїх інтернет-провайдерів або інших постачальників; діяльність, спрямована на обман Компанії, інших Користувачів або будь-якої іншої особи, включаючи, крім іншого, отримання коштів або Віртуальних активів з платформи Компанії або інших Користувачів, які не належать Користувачеві за законом та на законних підставах, або надмірне використання чи видалення додаткових Віртуальних активів або коштів із платформи Компанії, які законно перебували на балансі Облікового запису;
 • змінюють, дизассемблюють, декомпілюють або реінжинюють Послуги Компанії;
 • надають Компанії хибну, неточну або інформацію, що вводить в оману;
 • розсилають спам, листи щастя або інші небажані повідомлення електронною поштою;
 • здійснюють спроби втрутитись, поставити під загрозу цілісність чи безпеку системи чи розшифрувати будь-які передачі на сервери або з них, на яких працює Веб-сайт (Додаток) та Послуги;
 • видають себе за іншу особу або іншим чином спотворюють належність Користувача до фізичної чи юридичної особи, здійснюють шахрайську діяльність, приховують чи намагаються приховати особу Користувача;
 • використовують будь-який пристрій, програмне забезпечення або процедуру для обходу стандартів виключення роботів Компанії, а також для втручання або спроби втручання у будь-які дії, що проводяться на Веб-сайті (у Додатку);
 • отримують доступ до будь-якого контенту на Веб-сайті (Додатку) за допомогою будь-яких технологій або засобів, крім тих, що надані або дозволені Компанією;
 • обходять заходи, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Послуг, включаючи, крім іншого, видалення, обхід, вимкнення або інше втручання у функції, пов'язані з безпекою, або функції, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого контенту або забезпечують обмеження на використання Послуги або їх вміст; або
 • видаляють повідомлення про авторські права або інші права власності Компанії.

3. Порушення прав інтелектуальної власності

Послуги недоступні для користувачів, які:

 • беруть участь у угодах, які порушують, ущемляють або неправомірно надають будь-яке право інтелектуальної чи промислової власності будь-якої особи (наприклад, авторське право, товарні знаки, патенти або комерційну таємницю або інші права власності будь-якої сторони), право на публічність чи недоторканність приватного життя або вчиняють інше правопорушення;
 • використовують інтелектуальну власність, назви або логотип Компанії, включаючи використання товарних знаків або знаків обслуговування Компанії, без явної згоди Компанії або таким чином, що іншим чином завдає шкоди Компанії або її бренду;
 • створюють фальшиву особистість з метою ввести інших в оману або видають себе за іншу особу або представника іншої особи, або обманним шляхом або іншим чином намагаються справити помилкове враження про те, що Користувач пов'язаний з фізичною особою, організацією чи групою.