Ліцензійна угода про використання інтерфейсів прикладного програмування

Останнє оновлення: 1 травня 2022 року

Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Ліцензійної Угоди про Використання Інтерфейсів Прикладного Програмування, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою за адресою [email protected]

Ця Ліцензійна Угода про Використання Інтерфейсів Прикладного Програмування ("Угода") являється юридичною угодою між вами або будь-якою компанією, яку ви представляєте ("Ліцензіат") і KUNA ("Ми", "Ліцензіар") для ІПП, які KUNA надає Ліцензіату.

Інтерфейси Прикладного Програмування ("ІПП") означають технологію платформи KUNA та пов'язані з нею послуги, які можуть включати об'єктний код, програмні бібліотеки, програмні засоби, зразки вихідного коду, опубліковані специфікації та документацію (напр. посібники програміста, інструкції та інша інформація, яка підходить або необхідна для використання ІПП). ІПП включатиме будь-яку майбутню, оновлену або іншим чином модифіковану версію, надану KUNA (на власний розсуд) Ліцензіату.

Ця Угода набуває чинності, коли Ліцензіат встановлює, завантажує, копіює або іншим чином використовує ІПП. Якщо Ліцензіат не погоджується з умовами цієї Угоди, використання ІПП Ліцензіатом забороняється.

ІПП захищені законами про авторські права та міжнародними договорами про авторське право, а також іншими законами та договорами про інтелектуальну власність.

Переклади відмінні від англійської мови надані лише в цілях зручності. Якщо між перекладом та оригіналом (на англійській мові) виникнуть будь-які розбіжності - юридичну силу буде мати документ, викладений англійською мовою.

1. Ліцензія та інші права

 • 1.1. Ліцензія. Відповідно до положень та умов цієї Угоди, ми надаємо Ліцензіату обмежену, невиключну, таку що не підлягає передачі, дійсну по всьому світу, безоплатну Ліцензію на використання ІПП лише та виключно у поєднанні з нашими Послугами та пов'язаними ІПП (і для яких ІПП було надано). За цією Ліцензією ви можете вчиняти такі дії:
  • отримувати доступ до інформації, наданої KUNA через ІПП ("База даних") лише у спосіб, дозволений KUNA;
  • отримувати публічну інформацію про блокчейни, включаючи історію транзакцій, баланси, адреси, сукупну статистику;
  • отримувати сповіщення про платежі за певними адресами;
  • спостерігати за транзакціями в мережі в режимі реального часу;
  • отримувати актуальні ринкові ціни;
  • використовувати ІПП так часто і стільки разів, скільки необхідно для ведення вашого бізнесу;
  • надсилати активи, генерувати адреси та закриті ключі, генерувати та змінювати мітки адрес;
  • запитувати базу даних, виконувати транзакції та отримувати з неї інформацію, необхідну для полегшення Дозволеного використання, передбаченого в цьому розділі; така інформація, що зберігається та/або отримується в Базі даних (але за винятком вашої інформації, не доступної через ІПП), визначається як "Контент";
  • дотримуватись цієї та всіх інших угод, які ви уклали або укладете з KUNA.

Будь-яка комбінація вищезазначених маркованих підрозділів є "Дозволеним використанням". На дозволене використання поширюються всі обмеження, зазначені в Угоді.

 • 1.2. Заборона субліцензування. Ця Угода є особистою для вас, і ви не маєте права уступати, передавати, укладати субпідряд чи будь-яким іншим чином мати справу з будь-якими своїми правами та обов'язками за цією Угодою без попередньої письмової згоди KUNA. KUNA може в будь-який час уступити, передати, укласти субпідряд чи розпорядитися будь-яким іншим чином будь-якими зі своїх прав та зобов'язань за цією Угодою без вашої згоди.
 • 1.3. Загальні Умови та Обмеження. Ліцензіат не має жодних прав на будь-який вихідний код для будь-якого програмного забезпечення в ІПП, за винятком явних прав на використання вихідного коду, наданих Ліцензіату за цією Угодою. Ліцензіат не може здійснювати реверсію, декомпілювати, модифікувати, розбирати або іншим чином змінювати ІПП або будь-яку його частину або іншим чином зменшувати ІПП до зрозумілої людині форми повністю або частково, за винятком і лише в тій мірі, в якій така діяльність прямо дозволена цією Угодою або чинним законодавством.
 • 1.4. Програмне Забезпечення Третьої Сторони. Ви визнаєте, що використання ІПП може вимагати використання інструментів розробки, компілятора та/або додаткового програмного забезпечення та/або технологій від третіх афілійованих осіб або постачальників ("Програмне Забезпечення Третьої Сторони"), які можуть або не можуть бути афілійованими з KUNA. Ви несете повну відповідальність за отримання будь-якого гарантованого Програмного Забезпечення та технології Третьої Сторони, а також необхідних ліцензій для використання. Ми не даємо жодних запевнень або гарантій щодо Програмного Забезпечення Третьої Сторони і не беремо на себе жодних зобов'язань або відповідальності за будь-яке Програмне Забезпечення Третьої Сторони.
 • 1.5. Право власності на торгову марку. Усі торгові марки та сервісні знаки KUNA, включаючи логотип, належать компанії ("Марки KUNA"). Вам надається невиключне право, яке не підлягає передачі, не підлягає субліцензуванню та не підлягає переуступці, на відображення Марок KUNA на вашому сайті, поки ця Угода діє. Ми можемо час від часу оновлювати або переглядати нашу фірмову форму, і в такому випадку ви погоджуєтеся негайно видалити будь-які неактуальні Марки KUNA зі свого сайту. Ми також можемо скасувати цей обмежений грант у будь-який час і з будь-якої причини. Ви використовуєте Марки KUNA на свій страх і ризик. Ви погоджуєтеся, що не вимагатимете від нас відшкодування шкоди в разі претензії третьої сторони, що випливає з використання вами Марок KUNA. Ми не даємо жодних запевнень, а також не гарантуємо чи погоджуємося захищати чи не захищати вас від будь-яких подібних претензій. Ми не несемо відповідальності за будь-які витрати або збитки (включаючи гонорари адвокатів), пов'язані з претензіями до вас щодо Марок KUNA.
 • 1.6. Заборонені функції. Усі нові реєстрації користувачів KUNA мають відбуватися на Сайті KUNA і не можуть бути здійснені через ІПП, якщо не зазначено інше. Крім того, усі параметри користувача KUNA, параметри реєстрації та налаштування конфіденційності встановлюються Користувачем KUNA безпосередньо на Сайті KUNA.
 • 1.7. Підтримка. Ми не надаватимемо жодної підтримки ІПП відповідно до цієї Угоди. Ніщо в цьому документі не повинно тлумачитись як вимога до надання консультацій, послуг підтримки або оновлень, покращень, виправлень помилок або модифікацій ІПП.

2. Безпека

2.1. Ви визнаєте, що KUNA підтримує безпечне та стабільне середовище в інтересах обох сторін; з цією метою KUNA залишає за собою право в будь-який час змінити спосіб доступу до ІПП, Бази даних та/або Контенту. Ви також погоджуєтеся з тим, що в разі погіршення або нестабільності системи KUNA або надзвичайної ситуації KUNA може на власний розсуд тимчасово призупинити ваш доступ до ІПП, Бази даних та/або Контенту відповідно до цієї Угоди, щоб мінімізувати загрози та захищати робочу стабільність і безпеку системи KUNA.

3. Конфіденційність

 • 3.1. Конфіденційна інформація означає будь-яку непублічну інформацію, розкриту будь-якою стороною іншій стороні, яка була визначена як конфіденційна або яку за характером інформації або обставинами, пов'язаними з розкриттям, слід розумно вважати конфіденційною.
 • 3.2. Кожна сторона повинна ставитися до Конфіденційної інформації як до суворо конфіденційної та використовувати таку ж обережність, як і розумна особа за подібних обставин. Сторони погоджуються не використовувати таку Конфіденційну інформацію за винятком цілей, визначених Угодою, і розголошують таку Конфіденційну інформацію лише тим особам, (a) чиї обов'язки обґрунтовують їхню необхідність знати таку інформацію, і (б) які були проінформовані про їх зобов'язання підтримувати конфіденційний статус такої Конфіденційної інформації. Сторона, що отримує, негайно повідомить сторону, яка розкриває інформацію, якщо сторона, яка отримує, дізнається про будь-яке несанкціоноване володіння, використання або розголошення Конфіденційної інформації, і надасть таку співпрацю, яку сторона, яка розкриває, може обґрунтовано вимагати, за рахунок сторони, яка розкриває, у будь-якому судовому процесі проти будь-яких третіх сторін для захисту прав розкриваючої сторони щодо Конфіденційної інформації.
 • 3.3. Кожна сторона повинна зберігати Конфіденційну інформацію іншої сторони в безпеці та конфіденційності, за винятком випадків, коли така Конфіденційна інформація: а. підлягає розкриттю згідно з вимогами будь-якого закону, судового або законодавчого органу чи державного органу; або б. була схвалена для розкриття у письмовій формі іншою стороною, але лише в обсязі та за умов, які встановлені в такому письмовому дозволі.
 • 3.4. Положення цієї Статті 3 продовжують застосовуватися після закінчення або припинення дії цієї Угоди.

4. Захист даних

4.1. Будь ласка, прочитайте нашу Політику конфіденційності, щоб отримати додаткову інформацію про те, як ми збираємо та використовуємо особисту інформацію про вас, коли ви використовуєте та взаємодієте з нашими Послугами.

5. Гарантії

 • 5.1. KUNA гарантує, що має право ліцензувати ІПП для використання вами відповідно до умов цієї Угоди.
 • 5.2. ІПП надається на основі "як є", і KUNA не гарантує, що:
  • ІПП не будуть містити помилок або багів, або що постачання не буде перериватися;
  • ІПП працюватимуть на ваших системах чи апаратному забезпеченні, і ви визнаєте, що це ваша відповідальність;
  • ІПП є повними, надійними, корисними, такими, що відповідають цілям, або своєчасними.
 • 5.3. Ви гарантуєте та запевняєте, що будь-які відповідні закони чи правила не забороняють вам надавати або використовувати ІПП. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що не повинні використовувати ІПП в будь-якій країні, на яку поширюється ембарго з боку Сполучених Штатів або Європейського Союзу щодо ІПП або їх надання вам.
 • 5.4. Будь-які гарантії, надані KUNA, поширюються на використання ІПП відповідно до цієї Угоди, і KUNA не несе відповідальності згідно з цим пунктом за будь-які проблеми, які виникають із:
  • будь-яких змін, внесених до будь-якої частини ІПП кимось, крім KUNA, без її чіткої попередньої письмової згоди; або
  • будь-яким дефектом або помилкою, повністю спричиненою будь-яким обладнанням або стороннім програмним забезпеченням, що використовується у зв'язку з ІПП.
 • 5.5. За винятком випадків, прямо зазначених у цій Угоді, усі гарантії, положення та умови, чітко виражені чи передбачені законом, загальним правом чи іншим чином, виключаються у максимальній мірі, дозволеній законом.

6. Обмеження відповідальності

 • 6.1. ОКРІМ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЛІЦЕНЗІАТА З ВІДШКОДУВАННЯ, НІ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ТА НІ ЗА ЖОДНОЮ ЮРИДИЧНОЮ ТЕОРІЄЮ (ЧИ В КОНТРАКТІ, ДЕЛІКТІ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ЧИ БУДЬ-ЧОМУ ІНШОМУ) НІ СТОРОНА ЦІЄЇ УГОДИ АБО ЇЇ АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ, НІ СПІВРОБІТНИКИ, ДИРЕКТОРИ, ПРАЦІВНИКИ, АГЕНТИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ АБО ЛІЦЕНЗІАРИ НЕ БУДУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ПЕРЕД ІНШОЮ СТОРОНОЮ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЩОДО БУДЬ-ЯКОГО ВТРАЧЕНОГО ПРИБУТКУ, ВТРАТИ ПРОДАЖІВ АБО БІЗНЕСУ, ВТРАТИ ДАНИХ, ПЕРЕРИВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ ТИПИ НЕПРЯМИХ, ВИПАДКОВИХ, ОСОБЛИВИХ, ТИПОВИХ, ТАКИХ, ЩО ЛОГІЧНО ВИПЛИВАЮТЬ, АБО ШТРАФНИХ ВИТРАТ ЧИ ЗБИТКІВ, АБО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ВИТРАТ ТА ЗБИТКІВ ПОНЕСЕНИХ ТАКОЮ СТОРОНОЮ ЧИ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ У ЗВ'ЯЗКУ З ЦІЄЮ УГОДОЮ, ІПП ЧИ ПОСЛУГАМИ, НЕЗАЛЕЖНО, ЧИ ТАКА СТОРОНА БУЛА ПОВІДОМЛЕНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЧИ МОГЛА ПЕРЕДБАЧИТИ ТАКІ ЗБИТКИ.
 • 6.2. НЕЗВАЖАЮЧИ НІ НА ЩО ПРОТИЛЕЖНЕ В ЦІЙ УГОДІ, НАША СУКУПНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ЛІЦЕНЗІАТОМ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ, ЩО ВИПЛИВАЄ З ЦІЄЇ УГОДИ, НІ В ЯКОМУ ВИПАДКУ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 100 ЄВРО. БУДЬ-ЯКА СКАРГА, ЩО ВИНИКАЄ АБО ПОВ'ЯЗАНА З ЦІЄЮ УГОДОЮ ПОВИННА БУТИ ПОДАНА ПРОТЯГОМ ОДНОГО РОКУ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ ПОДІЇ АБО ОБСТАВИН, ЩО СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКАРГИ.
 • 6.3. Деякі юрисдикції не дозволяють виключення неявних гарантій або обмеження відповідальності за випадкові чи непрямі збитки, що означає, що деякі з вищезазначених обмежень можуть не поширюватися на Ліцензіата. У ЦИХ ЮРИСДИКЦІЯХ НАША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БУДЕ ОБМЕЖЕНА НАЙБІЛЬШОЮ МІРОЮ, ДОЗВОЛЕНОЮ ЗАКОНОМ.

7. Відшкодування

 • 7.1. Ви відшкодовуєте KUNA будь-які претензії, збитки, зобов'язання, витрати і розходи, включаючи обгрунтовані гонорари адвокатів (разом "Скарги"), які KUNA може зазнати в результаті будь-яких дій третьої сторони, що випливають або стосуються: (1) Використання вами або стороннім постачальником послуг ІПП, Контенту, Бази даних, Послуг або Технологій з перевищенням наданих за цією Угодою прав, або (2) Контенту, Бази даних, Технологій або Послуг, наданих Вами або іншими особами від вашого імені.
 • 7.2. Положення цієї Статті 7 продовжують застосовуватися після закінчення або припинення дії цієї Угоди.

8. Припинення

 • 8.1. Ця Угода та ліцензія, надана в ній, починають діяти з моменту початку використання ІПП Ліцензіатом.
 • 8.2. Ми залишаємо за собою право розірвати цю Угоду в будь-який час і з будь-якої причини на власний виключний розсуд. Ми намагатимемося завчасно повідомляти про будь-яке припинення, за винятком випадків, коли це неможливо або необґрунтовано за певних обставин.
 • 8.3. Після припинення дії цієї Угоди всі ліцензії, надані відповідно до цієї Угоди, будуть негайно припинені, якщо такі ліцензії прямо не зазначено як чинні.
 • 8.4. Ця Угода автоматично припиняється, якщо ви не дотримуєтеся будь-яких умов цієї Угоди, а також ви несете відповідальність перед KUNA та її постачальниками за витрати або збитки, спричинені вашим недотриманням. Відмова нами щодо конкретного порушення чи невиконання зобов'язань не є відмовою щодо будь-якого наступного порушення чи невиконання зобов'язань.
 • 8.5. Розірвання або закінчення терміну дії цієї Угоди не впливає на будь-які права, засоби правового захисту, зобов'язання або відповідальність сторін, які виникли до дати припинення або закінчення терміну дії, включаючи право вимагати відшкодування збитків у зв'язку з будь-яким порушенням угоди, яке існувало на або до дати припинення або закінчення терміну дії. Будь-яке положення цієї Угоди, яке прямо чи опосередковано призначене для набуття або продовження чинності після припинення або закінчення терміну дії цієї Угоди, залишається в повній силі.
 • 8.6. Після закінчення терміну дії або припинення дії цієї Угоди ви повинні:
  • припинити доступ та використання ІПП;
  • як тільки це можливо, знищити всю Конфіденційну інформацію, якою ви володієте або контролюєте; і
  • без обмеження впливу першого пункту у списку, ви повинні якомога швидше забезпечити, щоб усі ІПП були видалені з вашого обладнання, систем та продуктів.

9. Застосовне право та арбітраж

 • 9.1. Ця Угода та будь-які спори чи скарги, що виникають із або у зв'язку з її предметом чи формуванням, регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства Литви.
 • 9.2. Сторони погоджуються розглядати в арбітражі будь-який спір, що випливає з цієї Угоди, за винятком спорів, у яких будь-яка зі сторін вимагає справедливого та іншого захисту щодо ймовірного незаконного використання авторських прав, торгових марок, торгових назв, логотипів, комерційних таємниць або патентів. АРБІТРАЖ ЗАБОРОНЯЄ ЛІЦЕНЗІАТУ ПОДАВАТИ ПОЗОВ ДО СУДУ АБО МАТИ ПРИСЯЖНИХ У СУДІ. Сторони погоджуються письмово повідомляти одна одну про будь-який спір протягом тридцяти календарних днів з моменту його виникнення. Повідомлення до KUNA надсилається на адресу [email protected].
 • 9.3. Будь-які спори, суперечки, розбіжності чи скарги, що виникають із або пов'язані з Угодою, включаючи існування, дійсність, тлумачення, виконання, порушення чи припинення, або будь-які спори щодо позадоговірних зобов'язань, що випливають із або пов'язані з нею, повинні передаватися і остаточно вирішуватись в арбітражі. Кількість арбітрів - три. Арбітражне провадження ведеться англійською мовою.
 • 9.4. За винятком колективних процедур та засобів правового захисту, розглянутих вище, арбітр має повноваження надати будь-який засіб правового захисту, який інакше був би доступний у суді. Будь-які спори між сторонами регулюватимуться цією Угодою без застосування будь-яких колізійних принципів, які можуть передбачати застосування законодавства іншої юрисдикції. Незалежно від того, чи розглядається спір в арбітражі чи в суді, Сторони не будуть пред'являти проти іншої колективний позов, колективний арбітраж або представницький позов чи провадження.

10. Інші умови

 • 10.1. Уступка. Ви не можете передавати права чи делегувати обов'язки за цією Угодою без попередньої письмової згоди KUNA, яка може відмовити на її власний розсуд. Зміна контролю або реорганізація Ліцензіата в результаті злиття, продажу активів або акцій вважається переуступкою згідно з цією Угодою. Ця Угода припиняє дію негайно після настання будь-якої забороненої уступки.
 • 10.2. Час безперервної роботи. Ми не гарантуємо, що ІПП (та/або веб-сайти) будуть доступні 24 години на добу, сім днів на тиждень. Ми також залишаємо за собою право обмежувати швидкість і використання нашого ІПП (та/або веб-сайтів) відповідно до обставин.
 • 10.3. Відмова. Жодна неспроможність або затримка стороною у здійсненні будь-якого права чи засобу правового захисту, передбачених цією Угодою або законом, не означає відмову від цього чи будь-якого іншого права чи засобу правового захисту, а також не перешкоджає чи обмежує подальше використання цього чи будь-якого іншого права чи засобу правового захисту. Жодне одноразове або часткове здійснення будь-якого права чи засобу правового захисту не перешкоджає чи обмежує подальше використання цього чи будь-якого іншого права чи засобу правового захисту. За винятком випадків, прямо передбачених цією Угодою, права та засоби правового захисту, передбачені цією Угодою, є доповненням, але не виключенням, до будь-яких прав або засобів правового захисту, передбачених законом.
 • 10.4. Цілісна угода. Ця Угода являє собою повну угоду щодо ІПП, і усні поправки є недійсними. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано таким, що не має законної сили, таке положення буде змінено лише в тій мірі, в якій це необхідно для того, щоб зробити його дійсним.
 • 10.5. Незалежність положень. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним або таким, що не має законної сили, з будь-якої причини, то решта положень залишаться в повній силі, без змін чи визнання їх недійсними будь-яким чином.