Політика щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

Останнє оновлення: 25 жовтня 2023 року

Адміністративна інформація:

 • Литва:
  • Юридична назва: UAB KUNA Pro
  • Юридична адреса: Eišiškių Sodų 18-oji g. 11, LT-02194 Вільнюс
  • Номер компанії: 306041195
 • Канада:
  • Юридична назва: FlexyPay Inc.
  • Юридична адреса: 398-416 Main st, Ванкувер, BC, Канада, V5T3E2
  • Номер компанії: BC1341302

1. Загальні відомості

Ця Політика по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму ("Політика") компанії KUNA ("Компанії") була підготовлена відповідно до Закону Литовської Республіки "Про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму", Закону Канади “Про боротьбу з доходами, отриманими від злочинної діяльності (відмивання грошей) та фінансуванням тероризму” та іншого застосовного законодавства щодо ЗВГ/ФТ.

Мета цієї Політики - надати клієнтам загальний огляд елементів і процедур дотримання Компанією режиму ЗВГ/ФТ. Цю Політику в жодному разі не можна розглядати як повний набір усіх політик, процедур і засобів контролю, що застосовуються Компанією для запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та іншим формам незаконної діяльності.

Усі визначення використовуються у значенні Закону Литовської Республіки "Про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму" та Закону Канади "Про боротьбу з доходами, отриманими від злочинної діяльності (відмивання грошей) і фінансуванням тероризму".

2. Обов'язки компанії

2.1 Зобов'язана особа в Литві

Нагляд за Компанією здійснює Уряд Литовської Республіки та Служба з розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки ("FCIS").

Обов'язки Компанії:

 1. Наявність Офіцера, відповідального за звітування про операції з відмивання грошей та Офіцера відділу внутрішнього контролю.
 2. Здійснення заходів належної перевірки та процедури ідентифікації клієнтів.
 3. Звітувати до FCIS, якщо денна вартість транзакції (транзакцій) дорівнює або перевищує 15.000 євро.
2.2 Зобов'язана особа в Канаді

Компанія є власником канадської ліцензії MSB. Компанія зацікавлена в безпечному і законному наданні та використанні своїх послуг і для цих цілей співпрацює з місцевою, національною та міжнародною поліцією і правоохоронними органами.

Компанія перебуває під наглядом Уряду Канади та Центру аналізу фінансових операцій і звітів Канади "FINTRAC".

Обов'язки Компанії:

 1. Здійснення заходів належної перевірки клієнтів та процедури "Знай свого клієнта".
 2. Звітувати до FINTRAC, якщо компанія фіксує велику транзакцію з віртуальною валютою на суму $10.000 (канадських доларів) або більше.
 3. Звітувати у FINTRAC, якщо компанія ідентифікує будь-яку транзакцію як підозрілу.

3. Належна перевірка клієнтів

Належна перевірка клієнтів ("НПК") є невід'ємною частиною глобальних заходів по боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та шахрайством. Відповідно до цього підходу, KUNA збиратиме інформацію під час відкриття рахунку, а також на періодичній основі та час від часу, в міру необхідності, для ідентифікації клієнтів та створення розуміння їхньої звичайної, очікуваної фінансової діяльності.

KUNA застосовує різні рівні НПК залежно від профілю ризику клієнта.
3.1. Застосування стандартних заходів належної перевірки

Стандартні заходи належної перевірки застосовуються до всіх клієнтів, якщо необхідно застосувати заходи НПК.

У межах застосування стандартних заходів належної перевірки клієнт, який є фізичною особою, зобов'язаний надати принаймні таку інформацію для підтвердження особи:

 • Паспортні дані: повне ім'я, дата народження, громадянство тощо.
 • Під час застосування стандартних заходів належної перевірки клієнт, який є юридичною особою, зобов'язаний надати щонайменше таку інформацію та документи:
 • Підтвердження адреси.
 • Liveness check.

Інформація, перерахована вище, повинна бути перевірена KUNA з посиланням на документи, дані або інформацію, що походять з надійних і незалежних джерел, прикладами яких є:

 • посвідчення особи Канади/Литви або інше національне посвідчення особи;
 • підтвердження адреси (будь ласка, перейдіть за посиланням, щоб прочитати більше про те, які документи KUNA приймає як підтвердження адреси
 • посвідка на проживання в Литві (застосовується тільки для клієнтів UAB KUNA Pro);
 • водійське посвідчення, видане в державі Європейської економічної зони відповідно до вимог, викладених у Додатку I до Директиви 2006/126/EC Європейського парламенту і Ради від 20 грудня 2006 року "Про посвідчення водія" (переглянуте);
 • інші відповідні документи, дані або інформація, надані надійним і незалежним джерелом (наприклад, документи, видані державними органами).

Клієнт, який є фізичною особою, не може використовувати представника в ході ділових відносин з Компанією.

itemText3-1-16

 • Статут компанії;
 • Паспорт директора(ів), акціонера(ів), бенефіціарного власника, офіційного представника;
 • Підтвердження адреси директора(ів), акціонера(ів), бенефіціарного власника та офіційного представника;
 • Liveness Check і підтвердження адреси офіційного представника;
 • Підтвердження права на представництво;
 • Реєстр директорів/акціонерів;
 • Підтвердження ліцензії (якщо є);
 • Політика ЗВГ/ФТ та інші застосовні політики;
 • Підтвердження джерела коштів;
 • 5 великих ділових партнерів і контракти з ними;
 • Посилання на сайт і підтвердження володіння доменом;
 • Опис продукту/послуги.

Перевіряючи особу клієнта, який є юридичною особою, KUNA зазвичай перевіряє:

 • назву, організаційно-правову форму, підтвердження існування та створення на підставі свідоцтва про реєстрацію, свідоцтва про дієздатність компанії, угоди про партнерство, установчого документа, свідоцтва про реєстрацію або будь-якої іншої документації з надійного незалежного джерела; та
 • повноваження, які регулюють і зобов'язують юридичну особу, на підставі меморандуму та статуту, а також рішення ради директорів, що дозволяє відкриття рахунку та призначення уповноважених осіб з правом підпису.

Компанія перевіряє правильність вищевказаних даних клієнта, використовуючи для цього інформацію, отриману з надійного і незалежного джерела. За наявності у Компанії доступу до відповідного реєстру юридичних осіб, надання вищевказаних документів від клієнта не вимагається.

Будь ласка, зверніть увагу, що KUNA може звернутися до вас з проханням надати документи та інформацію, не зазначені в цій Політиці, якщо вважатиме, що надані вами документи недостатні для повної і належної перевірки. Якщо ви відмовитеся надати запитані документи, KUNA не зможе надавати вам послуги.

Для запобігання можливим незаконним операціям KUNA вимагає, щоб відправник платежу був тією самою особою, що й одержувач платежу. Будь-які платежі на користь третіх осіб суворо заборонені.
3.2. Застосування посилених заходів належної перевірки

На додаток до стандартних заходів належної перевірки, KUNA застосовує заходи посиленої належної перевірки (" ПНП ") для управління і зниження встановленого ризику ВГ і ФТ у разі, коли ризик вищий за звичайний.

Компанія завжди застосовує заходи ПНП, коли:

 • при ідентифікації клієнта або перевірці наданої інформації виникають сумніви щодо достовірності наданих даних, автентичності документів або ідентифікації бенефіціарного власника;
 • встановлює транскордонні кореспондентські відносини з клієнтом, який є фінансовою установою третьої країни;
 • вчиняється правочин або ділові відносини з ПЗО, членом сім'ї ПЗО або особою, відомою як близький партнер ПЗО;
 • правочин або ділові відносини здійснюються з фізичними особами, які проживають або юридичними особами, заснованими в третіх країнах з високим ризиком, як визначено Європейською комісією та іншими відповідними органами;
 • клієнт є жителем такої країни або території, або його місце проживання або місцезнаходження, або ж місцезнаходження постачальника платіжних послуг одержувача розташоване в країні або території, яка, згідно з достовірними джерелами, такими як взаємні оцінки, звіти або опубліковані звіти про наступні заходи, не створила ефективних систем ЗВГ/ФТ, які б відповідали рекомендаціям Групи розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей "FATF""FATF".

Вирішальне значення для цілісності процесу ПНП в KUNA має надійність інформації та джерел інформації, тип і якість використовуваних джерел інформації, а також наявність у штаті належним чином підготовлених аналітиків, які знають, де та як шукати інформацію, а також як підтверджувати, інтерпретувати та ухвалювати рішення за результатами.

Те, що фактично включає в себе процедура ПНП, залежить від характеру і серйозності ризику. Додаткова комплексна перевірка може набувати різних форм: від збору додаткової інформації до перевірки особи клієнта або джерела (джерел) доходу, або, можливо, перевірки негативної інформації в ЗМІ. Ці перевірки є відносними і пропорційними рівню виявленого ризику, забезпечуючи впевненість у тому, що будь-який ризик було знижено і що ризик навряд чи буде реалізовано.

Для управління і зниження ризику ВГ/ФТ, який вищий за звичайний, може бути здійснено один або кілька з таких заходів посиленої перевірки клієнтів:

отримання додаткових документів, що засвідчують особу, даних або інформації з надійних і незалежних джерел;

 • збір додаткової інформації або документів про мету і характер ділових відносин;
 • збір додаткової інформації або документів з метою виявлення джерела коштів і стану клієнта;
 • збір додаткової інформації про причини, що лежать в основі запланованих або здійснених операцій;
 • збільшення кількості та частоти контрольних заходів під час моніторингу взаємовідносин з клієнтами та/або транзакцій.
 • itemText3-2-17
3.3. Визначення джерела коштів

Джерелом коштів, використаних у транзакції, є причина, пояснення та підстава (правовідносини та їхній зміст), через які були переведені кошти. Походження коштів, використаних в транзакції, - це є діяльність, унаслідок якої ці кошти були зароблені або отримані.

Компанія за необхідності встановлює джерело та походження коштів, використаних в транзакції (транзакціях). Необхідність визначення джерела та походження коштів залежить від попередньої діяльності клієнта, а також від іншої відомої інформації. При цьому встановлення джерела та походження коштів, використаних в операції, здійснюється в таких випадках:

 • транзакції перевищують ліміти, встановлені Компанією;
 • транзакції не відповідають раніше відомій інформації про клієнта;
 • Компанія бажає або обґрунтовано вважає за необхідне оцінити, чи відповідають транзакції раніше відомій про клієнта інформації;
 • Компанія підозрює, що транзакції вказують на злочинну діяльність, відмивання грошей або фінансування тероризму, або що зв'язок транзакцій з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму є вірогідним, у т.ч. складні, дорогі й незвичайні транзакції та моделі транзакцій, що не мають розумної або очевидної економічної або законної мети або не є характерними для особливостей бізнесу, що розглядається.

4. Індентифікація політично значущих осіб

Компанія усвідомлює підвищені ризики, пов'язані з наданням послуг політично значущим особам. Компанія вживає заходів для встановлення факту, чи є клієнт, бенефіціарний власник клієнта або представник цього клієнта, їхня сім'я чи близькі або чи став клієнт такою особою. Якщо Компанія ідентифікує клієнта як ПЗО, то щодо такого клієнта автоматично буде вжито підвищених заходів належної обачності та посилено моніторинг.
4.1 Литва

Компанія запитує у клієнта інформацію, що дає змогу встановити, чи є клієнт ПЗО, членом його сім'ї або близьким родичем (наприклад, надаючи клієнту можливість зазначити відповідну інформацію під час збору даних про клієнта).

Компанія перевіряє отримані від клієнта дані, роблячи запити у відповідних базах даних або загальнодоступних базах даних, роблячи запити або перевіряючи дані на веб сайтах відповідних наглядових органів або установ країни, в якій клієнт має місце проживання або місцезнаходження.

Закон Литовської Республіки про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму у пункті 19 статті 2 містить список осіб, які вважаються політично значущими особами. Будь ласка, перейдіть за посиланням для ознайомлення.
4.2 Канада

Внутрішня ПЗО - це особа, яка наразі обіймає або обіймала протягом останніх 5 років певну посаду або посаду у федеральному уряді Канади, уряді провінції (або території) Канади чи муніципальному уряді Канади або від його імені.

Закон Канади "Про боротьбу з доходами від злочинної діяльності (відмивання грошей) і фінансування тероризму" в статті 9.3 містить список осіб, яких розглядають як ПЗО. Будь ласка, перейдіть за посиланням для ознайомлення.

5. Неприйнятні клієнти

Нижче наведений список визначає тип клієнтів, які є неприйнятними для встановлення ділових відносин з Компанією:

 • клієнти, які надають неповні запитувані дані та інформацію або відмовляються надавати запитувані дані та інформацію для перевірки їхньої особи;
 • банки-оболонки;
 • клієнти з юрисдикцій, які заборонені внутрішніми політиками Компанії або міжнародними санкціями;
 • інші особи, яких Компанія вважає ризикованими для свого бізнесу або підозрілими щодо відмивання грошей і фінансування тероризму.

Компанія не прийматиме клієнтів з таких країн та територій: Афганістан, Алжир, Білорусь, Бенін, Буркіна-Фасо, Бірма (М'янма), Кабо-Верде, Камбоджа, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Крим (регіон України), Кот-д'Івуар, Конго, Корейська Народно-Демократична Республіка, Дем. Республіка Ефіопія, Домініканська Республіка, Донецька (область України), Еритрея, Федеральна Республіка Амбазонія, Гана, Гватемала, Гайана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гаїті, Гондурас, Іран, Ірак, Ямайка, Йорданія, Кенія, Косово, Лаос, Ліберія, Ліван, Лівія, Луганська (область України), Малі, Марокко, Мозамбік, Нагірний Карабах (тимчасово окупований Росією) Нікарагуа, Нігерія, Північний Кіпр, Пакистан, Філіппіни, Китайська Народна Республіка, Росія, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Сомалі, Шрі-Ланка, Тринідад і Тобаго, Придністров’я (тимчасово окуповане Росією), території Грузії, які тимчасово окуповані Росією (Абхазія та Південна Осетія), Уганда, Вануату, Венесуела, Ємен, Зімбабве.

Окрім того, у зв'язку з регуляторними цілями, наразі Компанія не обслуговує клієнтів з Японії, США та Сполученого Королівства.

6. Співпраця та обмін інформацієюІ

Компанія співпрацює з наглядовими та правоохоронними органами у сфері запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, тим самим надаючи наявну в Компанії інформацію та відповідаючи на запити в розумні строки, дотримуючись обов'язків, зобов'язань та обмежень, що випливають із законодавства. Щодо будь-яких відповідних запитів, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою:

[email protected].