УГОДА КОРИСТУВАЧА KUNA EXCHANGE

Дата набуття чинності 8.11.2018

Ця Угода є публічною електронною угодою між Вами (далі - Користувач) та KUNA Exchange (далі - Сервіс або KUNA Exchange).

Текст цієї Угоді, розміщеної на сайті www.kuna.io, містить усі істотні умови публічної пропозиції Сервісу KUNA EXCHANGE. Використовуючи сайт https://kuna.io, Користувач погоджується беззастережно приймати дану Угоду.

БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ УГОДУ КОРИСТУВАЧА ДО КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСУ. ВІДВІДУВАННЯ, ПЕРЕГЛЯД І РЕЄСТРАЦІЯ НА НАШОМУ САЙТІ ОЗНАЧАЄ ЗГОДУ І ДОТРИМАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ КОРИСТУВАЧА. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З УГОДОЮ КОРИСТУВАЧА, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ САЙТ https://kuna.io.

KUNA EXCHANGE і Користувач уклали цю Угоду на викладених нижче умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

«Баланс електронного гаманця Користувача» — зведена інформація про різницю всіх вхідних і вихідних операцій з управління Титульними знаками.

«Дані Персонального кабінету Користувача» - це дані Користувача, необхідні для реєстрації та доступу до Персонального кабінету Користувача і використання Сайту - логін, пароль, адреса електронної пошти та інші дані, зазначені під час процесу реєстрації, а також після його завершення;

«Фіатні гроші» - гроші, емітовані державою, визнані на законодавчому рівні як законний платіжний засіб в країні їх випуску;

«Курс електронного токену на Сервісі» — кількість Титульних знаків одного електронного токена, представленого на сервісі, необхідна для обміну на одну титульну одиницю іншого електронного токена, представленого на сервісі, і навпаки.

«Персональний кабінет» — означає набір захищених сторінок, створених в результаті реєстрації користувача на Сайті, за допомогою якого Користувач має можливість здійснювати операції і вести облік своєї активності в межах Сервісу;

«Користувач» — дієздатна відповідно до особистого закону фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно до цієї Угоді, яка отримала доступ до Персонального Кабінету.

«Ордер» — пропозиція Користувача укласти Угоду з іншими користувачами з обміну Титульних знаків на певних умовах.

«Сервіс» — програмний комплекс, який надає Користувачам єдиний інтерфейс і технічну можливість управління своїми титульними знаками.  Програмний комплекс розробляється та керується Kuna Labs Business Inc, компанією, зареєстрованою і діючою відповідно до законодавства Британських Віргінських островів, включаючи, але не обмежуючись її власників, директорів, інвесторів, посадових осіб, співробітників, агентів або інших пов'язаних осіб, афілійованих осіб, за винятком випадків, коли це прямо передбачено в цій Угоді Користувача.

«Транзакція» - угода про відчуження прав на Титульні знаки, що укладається між Користувачами Сервісу.

«Сайт» - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програмне забезпечення, що надає доступ до такої інформації в мережі Інтернет за адресою https://kuna.io

«Титульні знаки» — це одиниці обліку електронних токенів, а також еквівалента Грошових засобів у системі Сервісу.

«Електронні токени» — цифрова валюта і токени, що не мають єдиного централізованого емітента і поширюється безпосередньо між власниками таких валют і токенів (напр. BTC, ETH, XLM, LTC etc.).

«Електронний гаманець» — програмний комплекс обліку титульних знаків.
Заголовки (статей) Угоди призначені тільки для зручності і жодним чином не впливають на зміст або тлумачення Угоди.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Предметом даної Угоди є надання Сервісу, що дозволяє Користувачам укладати угоди з торгівлі та обміну Титульних знаків.

2.2.Відповідно до цієї Угоди KUNA EXCHANGE надає Користувачу неексклюзивну ліцензію на використання Сайту і Персонального кабінету Користувача в усьому світі на період використання Сайту.

2.3. Користувач розуміє і погоджується з тим, що KUNA EXCHANGE не є стороною транзакцій, не надає фінансових послуг, а також не надає послуги зі зберігання, переказу, обміну Фіатних грошей і Електронних токенів. Всі операції в межах Сервісу проводяться безпосередньо між Користувачами.

3. ДОСТУП ДО СЕРВІСУ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

3.1. Сервіс надається виключно особам, які досягли 18 років. Використовуючи Сервіс, Користувач підтверджує, що досяг вісімнадцятирічного віку.

3.2. Користувач може діяти тільки від свого імені і не може використовувати Сервіс в якості посередника або брокера для іншої особи або організації.

3.3. Залежно від місця проживання Користувач може бути позбавлений можливості використовувати Сервіс. Дотримання правил і законів за місцем проживання є відповідальністю самого Користувача.

3.4. Для реєстрації на Сайті, яка здійснюється за адресою: https://kuna.io/signup, Користувач повинен вказати свою актуальну електронну пошту і ввести свій пароль. Реєстрація вважається завершеною після отримання Користувачем на пошту, яка вказувалася при реєстрації, повідомлення про успішну реєстрацію на Сайті.

3.5. Користувач зобов'язаний забезпечити безпеку і збереження пароля і даних Персонального кабінету. У разі втрати пароля та/або даних Персонального кабінету, а також в разі отримання третіми особами незаконного доступу до Персонального кабінету, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це в службу підтримки KUNA EXCHANGE. До моменту отримання такого повідомлення, всі дії, вчинені з використанням Персонального кабінету Користувача будуть вважатися вчиненими безпосердньо Користувачем.

3.6. Дан Користувача не повинен містити  інформацію, що вводить в оману або неправдиву інформацію. Надання неправдивої інформації для Персонального кабінету Користувача або надання фальшивих документів, що засвідчують особу, забороняється. У разі виникнення у KUNA EXCHANGE сумнівів про те, що дані є вірними, актуальними або повними, KUNA EXCHANGE має право відмовити Користувачеві в доступі до Сервісу або до його окремих частин і припинити або призупинити дію Персонального кабінету Користувача.

3.7. Користувач не має права продавати, передавати в позику, користування чи іншим чином надавати свій Персональний кабінет або будь-які дані, необхідні для доступу до його Персонального кабінету, третім особам. Користувач несе відповідальність за дотримання безпеки та контролю над усіма його логінами, паролями, двофакторними кодами аутентифікації або будь-якими іншими кодами або даними, які Користувач використовує для доступу до Сервісу. KUNA EXCHANGE не несе відповідальність за будь-які збитки Користувача, які викликані несанкціонованим доступом в Персональний кабінет Користувача, доступом третіх осіб до паролю/Персонального кабінету Користувача.

3.8. KUNA EXCHANGE може зажадати від Користувача підтвердження його особистості для отримання доступу до Сервісу. Верифікація може включати в себе верифікацію мобільного телефону, перевірку документів, що засвідчують особу Користувача, адресу проживання Користувача.

4. ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ, ПРОТИДІЇ ВІДМІВАННЮ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИХ ШЛЯХОМ ТА ЗНАЙ СВОГО КЛІЄНТА

4.1. KUNA EXCHANGE вживає всіх необхідних заходів і використовує найкращі стандарти для дотримання всіх чинних законів і правил, що стосуються протидії відмиванню грошей. KUNA EXCHANGE докладає розумних зусиль для виявлення та запобігання того, щоб особи, залучені до будь-якої злочинної діяльності в будь-якій юрисдикції, не могли використовувати Сайт.

4.2. Політики AML / Знай свого клієнта включають в себе процедури верифікації, моніторингу транзакцій і оцінки ризиків.

4.3. Політики AML / KYC включає також наявність посадової особи, відповідальної за дотримання норм AML / KYC при верифікації, моніторингу транзакцій, а також оцінці ризиків. Посадова особа, відповідальна за дотримання норм AML / KYC, має право взаємодіяти з правоохоронними органами, які беруть участь в запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та іншій незаконній діяльності.

4.4. Якщо у KUNA EXCHANGE є підстави вважати, що Користувач бажає здійснити яку-небудь підозрілу транзакцію, KUNA EXCHANGE може на свій розсуд: відмовитися надати Сервіс; вимагати додаткову інформацію, яка підтверджує законний характер трансакції; блокувати доступ Користувача до його Персонального кабінету; припинити дію Угоди Користувача без попереднього повідомлення Користувача.

4.5. Погоджуючись з цією Угодою Користувача, Користувачі підтверджують, що володіють Фіатними грошима та Електронними токенами на законних підставах. Якщо Користувачі використовують кошти, що належать третім особам, то такі Користувачі також відповідають за законність цих коштів.
4.6. Незалежно від змін та щоб уникнути сумнівів, KUNA EXCHANGE не надаватиме Послуги Користувачам - громадянам або резидентам країн, що належать до чорного списку FATF, громадянам або резидентам Сполучених Штатів Америки та Японії.

5. ПЕРСОНАЛЬНИЙ КАБІНЕТ КОРИСТУВАЧА

5.1. Після реєстрації на Сайті Користувач отримує доступ до Персонального Кабінету. Користувач може виконувати операції в межах Сервісу, використовуючи свій Баланс і Особистий кабінет.

5.2. В Персональному кабінеті вказана вся інформація, необхідна для поповнення Балансу або виведення Титульних знаків.

5.3. Поповнення Балансу відбувається шляхом зарахування Титульних знаків згідно реквізитів, зазначених Сервісом в Персональному кабінеті. Поповнення Балансу Користувача є реєстрацію вхідної транзакції на гаманець в системі Сервісу, ідентифікованої як для користувача. На Балансі Користувача Електронні маркери або еквівалент Фіатних грошей відображаються в еквіваленті відповідних Титульних знаків.

5.4. Вся інформація про комісії і ліміти на Сервісі міститься на сторінці за адресою: https://kuna.io/documents/fees. Використовуючи цей Сервіс Користувач погоджується з комісіями і лімітами, встановленими на сервісі. KUNA EXCHANGE залишає за собою право вносити зміни в розмір комісій та лімітів.Будь-які комісії або інші обов'язкові платежі за перерахування Грошових засобів, які стягується банком або небанківськими фінансовими установами, Користувач сплачує самостійно.

5.5. Сервіс зобов'язується зберігати інформацію про Баланс зарахованих титульних знаків на відповідному електронному гаманці Сервісу, вести їх автоматичний облік, забезпечувати їх доступність для обміну згідно цієї Угоди користувача.

5.6. Сервіс не є платіжною системою або оператором платіжних операцій, тому забезпечує виключно технічний облік Титульних знаків на Балансі Користувача. Сервіс не здійснює операції з перерахування або зберігання Грошових засобів користувачів. Всі операції по перерахуванню Фіатних грошей під час поповнення Балансу або виведення Титульних знаків виконуються сервісами-посередниками відповідно до правил використання даного сервісу. Сервіс не несе відповідальності за дії сервісів-посередників.

5.7. Операції з Титульними знаками виконуються виключно за запитом Користувача в його Особистому Кабінеті. Титульні знаки, доступні на Балансі, управляються за розпорядженням Користувача.

5.8. Сервіс не має права блокувати, а також ініціювати списання Титульних знаків з Балансу без відповідного розпорядження Користувача, за винятком випадків, передбачених цією Угодою.
5.9. Щоби вивести Титульні знаки з Балансу, Користувач повинен заповнити відповідну форму в Персональному кабінеті.

6. ТРАНЗАКЦІЇ

6.1. Транзакції між Користувачами Сервісу відбуваються на підставі Ордерів, які Користувачі розміщують згідно правил Сервісу.

6.2. Розміщення Ордеру є офертою одного Користувача всім іншим Користувачам укласти угоду, на умовах, зазначених у відповідному Ордері. Істотними умовами угоди з обміну, зазначеними в Ордері, є наступні: найменування Титульних знаків, які пропонуються до обміну; спрямованість Ордеру, інформація про те, між якими Титульними знаками здійснюється обмін; лімітований обсяг Титульних знаків, які пропонуються до обміну; обмінний курс.

6.3. Для забезпечення виконання зобов'язань за розміщеними Ордерами, на час дії Ордерів на Балансі Користувача в Персональному Кабінеті повинна бути сума, виражена в Титульних знаках, не менше суми, яка відповідає повному обсягу всіх відкритих Ордерів Користувача. Кожен Ордер Користувача реєструється Сервісом тільки після перевірки наявності необхідного обсягу Титульних знаків для повного забезпечення його зобов'язань за відповідним ордером.

6.4. Після реєстрації Ордеру Сервіс забезпечує автоматичний взаємозалік Ордерів з дотриманням еквівалентності обміну, встановленої Користувачами.

6.5. Користувач самостійно обирає параметри Ордеру перед його розміщенням, а також може в будь-який момент відкликати невиконану частину Ордеру.

6.6. Ордери можуть виконуватися як повністю, так і частково. У разі часткового виконання Ордеру, Сервіс автоматично реєструє Ордер на суму, яка є різницею між сумою початкового Ордеру та сумою виконаного Ордеру.

6.7. Угода з обміну вважається здійсненою в разі, якщо інший Користувач реєструє на Сервісі Ордер обміну протилежної спрямованості з обмінним курсом, за яким відповідно до цієї Угоди Користувача може бути здійснена операція. У разі виконання Ордеру, Система здійснює автоматичний взаємозалік Титульних знаків між балансом користувачів відповідно до виконання ордерів.

6.8. Розміщуючи Ордер, Користувач дає свою згоду на те, що в разі виконання Ордеру, автоматичне списання Титульних знаків однієї спрямованості з Балансу Користувача, а також автоматичне нарахування Титульних знаків протилежної спрямованості Ордеру на Баланс Користувача будуть вважатися такими, які здійснюються Сервісом за запитом Користувача.

6.9. Всі дії з розміщення Ордеру, його виконання або відкликання, відображаються в Персональному Кабінеті Користувача.

6.10. Ордери, поставлені в чергу, і не відкликані, перебувають у черзі до того моменту, поки не відбувається їх виконання.

6.11. Поставка еквіваленту Фіатних грошей, що враховуються у вигляді Титульних знаків, проводиться безпосередньо між Користувачами в терміни, що встановлюються ними за окремими угодами, укладеними за допомогою Сервісу.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧІВ

Правила збору, зберігання, поширення та захисту персональних даних, отриманих KUNA EXCHANGE від користувачів, регламентується Політикою конфіденційності, текст якої доступний за адресою: https://kuna.io/documents/privacy_policy. Будь ласка, зверніться до даного документу.

8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Cайт та інші компоненти Сервісу охороняються законодавством у сфері інтелектуальної власності. Всі права захищені. Сервіс не претендує на володіння правами інтелектуальної власності, які належать третім особам.

8.2. Користувач підтверджує і погоджується з тим, що весь вміст і матеріали, які доступні, захищені, включаючи, але не обмежуючись, авторським правом, торговельними марками, патентами, комерційною таємницею, ноу-хау. Відтворення, копіювання або поширення в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Сервісу без письмового дозволу KUNA EXCHANGE суворо заборонено.

8.3. За винятком випадків, спеціально встановлених KUNA EXCHANGE, Користувач зобов'язується не вчиняти дії, які порушують права інтелектуальної власності KUNA EXCHANGE, в тому числі, але не обмежуючись: продаж, імпорт, експорт, ліцензування, здачу в оренду, зміну, поширення, копіювання, відтворення, передачу, публічну демонстрацію, публічне виконання, публікацію, адаптацію, редагування або створення похідних творів від матеріалів, елементів дизайну або контенту Сервісу. Використання контенту, матеріалів, інших об'єктів права інтелектуальної власності Сервісу в будь-яких цілях, прямо не вказаних в цій Угоді Користувача, суворо заборонено.

9. ЗАБОРОНА ПОРУШЕНЬ

9.1. Користувачам забороняється здійснювати наступні дії:

використовувати Сервіс для здійснення шахрайства та будь-яких інших незаконних операцій, у тому числі з використанням кредитних і розрахункових карток, здобутих незаконним шляхом;

використовувати Сервіс як інструмент фінансування операцій або діяльності, за яку передбачена адміністративна, кримінальна або цивільно-правова відповідальність згідно чинного законодавства;

здійснювати будь-які дії з Електронними токенами і титульними знаками, минаючи порядок, передбачений цією Угодою;

копіювати і/або поширювати будь-які об'єкти інтелектуальної власності, опубліковані на Сайті, за винятком випадків, коли здійснення цієї дії дозволяється Сайтом;

копіювати або використовувати будь-яким іншим способом частини програми (коду) Сайту, а також дизайн сайту;

використовувати Персональні дані третіх осіб без їх дозволу;

змінювати будь-яким чином програмну частину Сайту, робити будь-які дії, спрямовані на зміну функціональності і працездатності Сайту, відключення або інше втручання в роботу Сайту;

ображати словами або здійснювати будь-які інші дії, що порушують права та свободи третіх осіб.

9.2. У разі виявлення підозрілих операцій з боку користувачів, доступ до Персонального кабінету може бути обмежений для проведення перевірки на термін від 24 годин до 30 робочих днів.

9.3. Користувач згоден з тим, що в разі порушення цієї Угоди користувача, Сервіс має право заблокувати Персональний кабінет Користувача.

10. ГАРАНТІЇ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ KUNA EXCHANGE

10.1. KUNA EXCHANGE надає Сайт і сервіси «ЯК Є». KUNA EXCHANGE не надає жодних гарантій щодо функціонування Сайту і не приймає ніяких зобов'язань щодо змісту Сайту, конкретних функцій Сайту або їх надійності, доступності або здатності задовольняти потреби Користувача.

10.2. У межах, дозволених законом, KUNA EXCHANGE виключає будь-які гарантії, поруки, умови, запевнення і зобов'язання.

10.3. Сервіс може містити посилання на сторонні веб-сайти і направляти користувачів на інші веб-сайти. Такі веб-сайти не перебувають під контролем Сервісу; більше того, публікація посилань не означає, що KUNA EXCHANGE схвалює такі веб-сайти. KUNA EXCHANGE не дає ніяких гарантій чи запевнень, а також не несе ніякої відповідальності щодо точності, змісту, умов користування, політики конфіденційності, товарів (робіт, послуг), законності, надійності, сприйняття, актуальності, відповідності нормам моралі та іншим аспектам, пов'язаним з такими веб-сайтами.

10.4. Як правило Сервіс не застосовує політику повернення депозитів. В окремих випадках Сервіс може здійснювати повернення перехресних депозитів. Правила повернення перехресних депозитів розміщені на Сайті.

10.5. Виконуючи операцію, Користувач погоджується і самостійно несе всі ризики щодо здійснення транзакцій. До Сервісу не можуть бути пред'явлені ніякі претензії щодо скасування операцій. Сервіс не приймає і не обробляє заявки від кого би то не було на повернення і/або скасування операцій.

11. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО РИЗИКИ

11.1. Приймаючи Угоду, Користувач підтверджує і приймає будь-які ризики, пов'язані з транзакціями, погоджується дотримуватися умов Угоди, визнає і приймає такі і будь-які інші ризики.

11.2. Користувач гарантує, що йому/їй відомі основні принципи роботи з Криптовалютами, а також характеристики криптовалют, що впливають на їх вартість і він/вона також усвідомлює пов'язані з цим ризики, зокрема, волатильність і коливання їх вартості. Користувач повинен розуміти, що існує велика ймовірність того, що Користувач не отримає справедливу і точну ціну за базову криптовалюту при торгівлі.

11.3. Користувач повинен враховувати своє фінансове становище. Користувач повинен бути раціональним і не інвестувати гроші, які він/вона не може втратити.

11.4. KUNA EXCHANGE не є брокером, агентом або консультантом і не має фідуціарних відносин або зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якою транзакцією, рішеннями або діями, які здійснюються під час  його/її використання Сервісів.

11.5. Будь-які дані, ціни, новини, думки, дослідження, аналізи та/або будь-яка інша інформація, що міститься на Сайті, надаються в якості загального коментаря і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

12. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

Користувач погоджується захищати, відшкодовувати і убезпечувати KUNA EXCHANGE, її афілійованих осіб і відповідних співробітників, посадових осіб, директорів і акціонерів від всіх і будь-яких збитків від шкоди, завданої майну, що виникли в результаті тілесних ушкоджень, смерті або інших травм, пов'язаних з недбалістю або неналежною поведінкою Користувача або будь-якої особи, за якого Користувач несе юридичну відповідальність.

13. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ  ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

13.1. Ця Угода Користувача регулюється і тлумачиться відповідно до законів Англії та Уельсу.

13.2. У разі виникнення суперечок щодо питань, зазначених у цій Угоді Користувача, Сторони вживають всіх можливих заходів для їх вирішення шляхом переговорів.

13.3. Якщо Сторонам не вдасться досягти згоди шляхом переговорів, будь-який спір, що випливає з Угоди Користувача або пов'язаний з ним, повинен бути розглянутий і остаточно вирішений відповідно до Правил Лондонського суду міжнародного арбітражу (LCIA). Місцем арбітражу є Лондон, Сполучене Королівство. Мовою арбітражу буде англійська мова. Це рішення буде остаточним і обов'язковим для обох Сторін і може бути використано або підготовлено для примусового виконання в будь-якому суді, що має відповідну юрисдикцію; в разі потреби заява може бути подана до відповідного компетентного суду.

13.4. Сторони погоджуються, що інформація про арбітраж, включаючи, але не обмежуючись, інформацію будь-якого арбітражного рішення, буде розглядатися як конфіденційна і не розголошується третім особам без письмової згоди Сторін, якщо це не передбачено законом.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН

KUNA EXCHANGE має право в односторонньому порядку змінювати цю Угоду. Зміни набувають чинності через 3 (три) дні з моменту публікації нової версії відповідних документів на Сайті. Якщо Користувач не згоден з новою версією Угоди, він/вона повинен припинити використання Сайту.

15. ПРИПИНЕННЯ УГОДИ

15.1. Користувач погоджується з тим, що KUNA EXCHANGE має право негайно припинити дію Персонального кабінету, заморозити або заблокувати будь-які кошти в акаунті Користувача і припинити доступ до Сервісу в наступних випадках:

коли існує будь-яка підозра або факт порушення Правил користування, Політики конфіденційності або будь-яких норм чинного законодавства;

Персональний кабінет і діяльність Користувача з ним стали предметом кримінального розслідування або іншого судового і адміністративного провадження;

KUNA EXCHANGE виявила незвичайну або підозрілу активність в Особистому кабінеті;

у разі встановлення факту несанкціонованого доступу до Особистого кабінету;

KUNA EXCHANGE зобов'язана виконати такі дії це за рішенням суду або розпорядженням уповноваженого органу виконавчої влади.

15.2. Якщо дію Персонального кабінету буде припинено, то сам Персональний кабінет і Персональні дані будуть зберігатися протягом п'яти років.

15.3. Після того, як Персональний кабінет Користувача закритий в звичайному режимі і без порушення Правил користування або на підставі випадків, зазначених у п. 15.1. Угоди користувача, Користувачу надається 5 робочих днів, щоб вивести всі кошти з рахунку.

15.4. У разі припинення Угоди через її порушення Користувачем (в тому числі, але не обмежуючись використанням Сервісу особами із санкційного списку, якій передбачений п. 4.6 Правил користування), або в рамках розслідування шахрайства і боротьби з відмиванням грошей, KUNA EXCHANGE анулює дані Персонального кабінету Користувача, і має право накласти штраф на суму всього залишку коштів, що знаходяться в Персональному кабінеті Користувача.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. За винятком випадків, визначених Угодою та чинним законодавством, всі повідомлення і документи, пов'язані з виконанням зобов'язань, що випливають з Угоди, повинні направлятися і вважатися отриманими Сторонами, якщо вони були відправлені по електронній пошті з авторизованої адреси однієї із Сторін на авторизовану адресу іншої Сторони. Авторизованими адресами є:

для Користувача: зазначена ним/нею адреса електронної пошти;

для KUNA EXCHANGE: [email protected].

16.2. Дана Угода є дійсною до моменту припинення її дії однією зі Сторін. Користувач може припинити дію цієї Угоди в будь-який час, припинивши використання Сервісу і видаливши всі копії будь-яких компонентів Сервісу з усіх своїх пристроїв і обладнання. KUNA EXCHANGE на свій розсуд, з повідомленням Користувачів або без нього, може в односторонньому порядку розірвати цю Угоду.

16.3. Якщо будь-яка частина Угоди вважається недійсною або не має законної сили відповідно до чинного законодавства, інші частини залишаються в силі і діють.