Cross e72412bcc5eea826012de0d5113e9d35d2d09b66a1a1746a1e067d12ba9d3123

API v3

Ми почали писати документацію нашого нового api. Готові поділитися з вами цим чудовим напрацюванням. Зараз там описані 80% методів. Плануємо до кінця літа добити методи введення / виведення фіата (насправді це гігантський модуль) і перевести функціонал торгів з api v2 на api v3 (тут треба все добре відтестувати, так як це основний функціонал біржі).

API v2

Публічні методи
Час на сервері біржі

https://kuna.io/api/v2/timestamp

1465845534 — часова мітка в юнікс-форматі

Останні дані по ринку

https://kuna.io/api/v2/tickers/btcuah

{
   "at": час на сервері,
   "ticker": {
       "buy": ціна біткоіну на покупку,
       "sell": ціна біткоіну на продаж,
       "low": найменша ціна операції за 24 години,
       "high": найбільша ціна операції за 24 години,
       "last": ціна останньої операції,
       "vol": об'єм торгів в базовій валюті за 24 години,
       "amount": загальна вартість торгів за 24 години
   }
}

Біржевий стакан

https://kuna.io/api/v2/depth?market=btcuah

{
   "timestamp": час
   "asks": масив ордерів на продаж
   [
       [ціна, об'єм]
   ],
   "bids": масив ордерів на покупку
   [
       [ціна, об'єм]
   ]
}

Історія торгів

https://kuna.io/api/v2/trades?market=btcuah

[{
   "id": ідентифікатор операції,
   "price": ціна за біткоін,
   "volume": об’єм в біткоінах,
   "funds": об’єм в гривнях,
   "market": ідентифікатор ринку,
   "created_at": час операції,
   "side": завжди null
}]


Користувацькі методи

Використовуються для отримання інформації про користувачів та для торгів. Для використання потрібен API-токен, який можна створити в кабінеті.

Всі користувацькі запити повинні містити параметри access_key, tonce и signature.
Наприклад: https://kuna.io/api/v2/members/me?access_key=dV6vEJe1CO&tonce=1465850766246&signature=secret

access_key — публічна частина API-токена, котра відображається в кабінеті у розділі API
tonce — часова мітка в юнікс-форматі з мілісекундами
signature — підпис


Підпис генерується за алгоритмом HEX(HMAC-SHA256("HTTP-verb|URI|params", secret_key))

HTTP-verb — це GET або POST
URI — рядок запиту без домену
params — відсортовані параметри, включаючи access_key та tonce, але без підпису
secret_key — секретна частина API-токену


Наприклад, запит для отримання історії торгів користувача:

HEX(
   HMAC-SHA256(
       "GET|/api/v2/trades/my|access_key=dV6vEJe1CO&market=btcuah&tonce=1465850766246",
       "AYifzxC3Xo"
   )
)

Результат виконання цієї функції: 33a694498a2a70cb4ca9a7e28224321e20b41f10217604e9de80ff4ee8cf310e — це і буде підписом для цього запиту

Інформація про користувача та активи

https://kuna.io/api/v2/members/me

{
   "email": електронна пошта,
   "activated": чи активований акаунт,
   "accounts": масив активів
   [{
       "currency": валюта,
       "balance": доступна сума,
       "locked": заблокована сума
   }]
}

Виставлення ордеру

POST https://kuna.io/api/v2/orders


Параметри:

side — buy або sell
volume — об’єм ордеру в біткоінах
market — btcuah
price — ціна за один біткоін


Відповідь:

{
   "id": ідентифиікатор ордеру,
   "side": buy або sell,
   "ord_type": тип ордеру — limit або market,
   "price": ціна за біткоін,
   "avg_price": середня ціна операції по ордеру, для нового ордеру — 0,
   "state": стан ордеру, для нового ордеру — wait,
   "market": ідентифікатор ринку,
   "created_at": час виставлення ордеру,
   "volume": виставлений об’єм в біткоінах,
   "remaining_volume": незаповнена кількість біткоінів,
   "executed_volume": заповнена кількість біткоінів, для нового ордеру — 0,
   "trades_count": кількість торгів по ордеру, для нового ордеру — 0
}

Відміна ордеру

POST https://kuna.io/api/v2/order/delete


Параметри:

id — ідентифікатор ордеру


Відповідь:

{
   "id": ідентифікатор ордеру,
   "side": buy або sell,
   "ord_type": тип ордеру — limit або market,
   "price": ціна за біткоін,
   "avg_price": середня ціна операції по ордеру,
   "state": стан ордеру — завжди wait,
   "market": ідентифікатор ринку,
   "created_at": час виставлення ордеру,
   "volume": об’єм операції в біткоінах,
   "remaining_volume": незаповнена кількість біткоінів,
   "executed_volume": заповнена кількість біткоінів,
   "trades_count": кількість операцій по ордеру
}

Активні ордери користувача

https://kuna.io/api/v2/orders


Параметри:

market — btcuah


Відповідь:

[{
   "id": ідентифікатор ордеру,
   "side": buy або sell,
   "ord_type": тип ордеру— limit або market,
   "price": ціна за біткоін,
   "avg_price": середня ціна операції по ордеру,
   "state": стан ордеру — завжди wait,
   "market": ідентифікатор ринку,
   "created_at": час виставлення ордеру,
   "volume": об’єм операції в біткоінах,
   "remaining_volume": кількість біткоінів на залишку,
   "executed_volume": кількість куплених біткоінів,
   "trades_count": кількість операцій по ордеру
}]

Історія операцій користувача

https://kuna.io/api/v2/trades/my


Параметри:

market — btcuah


Відповідь:

[{
   "id": ідентифікатор операції,
   "price": ціна за біткоін,
   "volume": об’єм в біткоінах,
   "funds": об’єм в гривнях,
   "market": ідентифікатор ринку,
   "created_at": час операції,
   "side": bid або ask
}]